nieuws

College Rotterdam wil meedoen met Suabat

bouwbreed

B en W van Rotterdam zullen de gemeenteraad voorstellen deel te nemen aan de Subat-regeling. Deze regeling is bedoeld voor de sanering van de grond onder te sluiten benzinestations.

B en W zien twee redenen om mee te werken aan de regeling. Doet Rotterdam niet mee dan loopt de gemeente als grondeigenaar van een aantal te sluiten benzinestations het risico zelf de volledige kosten van onderzoek en sanering te moeten dragen. De tweede reden ligt in de saneringskosten tot f. 100000 die de gemeente in het geval van een IBS-situatie zelf moet betalen. Dat geldt ook in die gevallen waarin de gemeente geen grondeigenaar is. Het financieel risico voor de gemeente als grondeigenaar blijft bij deelname aan de Subat-regeling beperkt tot f. 30000 per locatie. Het gaat hierbij om de onderzoekskosten voor gevallen waarin zich een samenloop met vervuiling door andere stoffen dan motorbrandstofffen voordoet. Dit bedrag geldt ook voor gevallen waarin de vervuiling de grenzen van de Subat-locatie overschrijdt. In de laatste variant loopt de gemeente alleen risico wanneer het plaatselijk bestuur grondeigenaar is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels