nieuws

Bouw geen speerpunt van beleid meer in Limburg

bouwbreed

In het tot het jaar 2000 door de provincie Limburg te voeren economisch beleid is de bouwnijverheid niet langer een speerpunt. Prioriteit wordt gegeven aan industrie en zakelijke diensten, transport en logistiek, toerisme en recreatie en land- en tuinbouw.

Dit blijkt uit een door gedeputeerde staten uitgebrachte nota.

Volgens hen staat de provincie voor twee centrale economische doelstellingen: bevorderen van de werkgelegenheid door versterking van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in Limburg, alsmede het stimuleren van duurzame economische groei door het versterken van de milieucomponent in de produktie van bedrijven.

Om die taken te verwezenlijken moeten nadrukkelijk keuzes worden gemaakt: “En die impliceren dat de bouwsector in het provinciale beleid minder prioriteit heeft.”

Wel zal indirect voor de bouw het te voeren beleid gevolgen hebben in zin van werkgelegenheid. Want GS hechten sterk aan verbetering van de fysieke infrastructuur, waarbij vooral gedacht wordt aan de oost–west baan op Maastricht Airport, uitbreiding van de railcontainerterminal in Venlo, bouw van een soortgelijk centrum in Born en aanleg van de A73 en stadstraverse A2 te Maastricht.

Verklaringen

Dat de bouw geen speerpunt in het beleid meer is heeft volgens GS twee verklaringen. “In de eerste plaats omdat ontwikkelingen in deze bedrijfstak voor een deel zijn afgeleid van de ontwikkelingen in andere sectoren, waaronder de industrie. En ten tweede omdat ontwikkelingen in de bouw voor een ander deel afhankelijk zijn van het investeringsbeleid van (vooral) de rijksoverheid, dat op provinciaal niveau qua omvang slechts marginaal te beinvloeden is.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels