nieuws

Boiler combineert zonne-collector met gasbrander

bouwbreed

Luigjes Zonne Energie (LZE) BV te Barneveld levert vanaf september a.s. een boiler, die is voorzien van zowel een zonne-collector als een gasbrander.

Volgens een woordvoerder van LZE is deze combinatie van warmtebronnen nog niet eerder in een boiler toegepast. De installatie levert zowel tapwater als warmte voor de centrale verwarming. Het vermogen van de ‘zonnegascombi’ is 15 kW op bovenwaarde. Moduleren is niet nodig, want het gaat om een eenvoudige gasbrander. Zonder modulatie heeft de zonnegascombi toch een hoog rendement. De installatie valt bovendien in de hoogste veiligheidsklasse.

Op de LZE zonnegascombi zijn meerdere zonnecollectoren aan te sluiten. Een LZE-collector past zowel in een schuin dak als op een plat dak, in een speciaal frame met betonnen blokken. Zodra de temperatuur in de collector meer dan 12,5 gr. C hoger is dan in de boiler, wordt het water uit de dubbele wand rond de boiler naar de collector gepompt. Na opwarming stroomt het terug naar de boiler. Als er niet genoeg zonne-energie is om de gewenste temperatuur te bereiken, treedt de gasbrander in werking. Via een warmtewisselaar wordt de warmte aan de cv-installatie afgestaan. De boiler heeft een inhoud van 240 liter en is 1,45 meter hoog. De onderzijde van de collector moet tenminste 1 meter en de bovenzijde van de collector mag maximaal 4 meter boven de onderzijde van de boiler liggen.

Volgens LZE zijn de kosten van de zonnegascombi niet hoger dan die van een gebruikelijke combi-ketel, plus een bedrag dat ongeveer even hoog is als de subsidie die verkregen kan worden. Daarbij gaat LZE uit van een overheidssubsidie van f. 1200. Bovendien geven gemeentes, provincies en energiebedrijven vaak ook nog een bijdrage. LZE verwijst voor informatie naar de energiebedrijven. Een zonnegascombi van 240 liter met een collector, geschikt voor een pannendak, kost ca. f. 4700, exclusief installatiekosten en btw.

Tijdens het gebruik wordt een deel van de investering terugverdiend door de besparing op het verbruik van gas.

Het prototype van de zonnegascombi is gereed en was te zien tijdens de VSK-beurs. De installatie wordt op het moment beproefd bij TNO en er volgen nog een aantal testen in de praktijk. Pas daarna komt de boiler in zijn uiteindelijke vorm beschikbaar voor de markt. LZE verwacht een grote vraag naar de nieuwe combinatie van gas en zonne-energie.

Reageer op dit artikel