nieuws

Boek over invloed straling en velden op de mens

bouwbreed

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) te Naarden heeft een boekje uitgegeven met als titel ‘Electriciteit & Gezondheid’. Het behandelt de invloed van allerlei vormen van straling en velden op de mens.

Aan de orde komen elektrische wisselvelden (afhankelijk van de spanning), magnetische wisselvelden (afhankelijk van de stroomsterkte), elektrostatische velden (veroorzaakt door kunststoffen), statische magneetvelden (veroorzaakt door metalen), elektro-magnetische golven (afkomstig van zenders), radio-actieve straling (door onstabiele atomen) en terrestrische straling (door de aarde).

De auteur, ir. M. Haas, geeft voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen gezondheidsklachten en verschillende vormen van straling en magnetisme. In het vierde hoofdstuk geeft hij een aantal voorbeelden uit de praktijk. Het is duidelijk dat er verbanden zijn tussen de klachten van mensen en de velden in hun omgeving. Er zijn dan ook regels voor de maximaal aanvaardbare belasting.

Grote verschillen

De toegelaten waarden verschillen echter sterk per land. In Zweden gelden veel strengere regels dan in Nederland. In Duitsland worden in de beroepssituatie nog hogere waarden toegestaan. Blijkbaar is men het er wel over eens, dat velden en straling negatieve gevolgen hebben, maar niet over de mate waarin. Als de voorbeelden uit de praktijk algemeen gelden, dan zijn de toegelaten waarden in Nederland in ieder geval veel te hoog.

Behalve inzicht in de gevolgen van straling en velden voor de gezondheid geeft het boekje ook een aantal tips om de gevaren te beperken. Stoorvelden door de elektrische installatie ke bijvoorbeeld verminderd worden door gebruik van gelijkstroom of ‘netvrijschakelaars’ (waarbij de spanning wordt uitgeschakeld als er geen stroom wordt afgenomen).

Inrichting van kantoren

Ook de inrichting van kantoren kan veel uitmaken. Het is bijvoorbeeld gunstig om te kiezen voor natuurlijke vloerbedekking, stoelen met balans-variabele in plaats van gasdruk-draaistoelen, stralingsarme beeldschermen of LCD’s, en schakelaars die apparaten van het stroomnet afsluiten als ze niet gebruikt worden.

Het boekje ‘Electriciteit & Gezondheid’ is niet alleen van belang voor gebruikers van gebouwen.

Veel van de maatregelen ke door aannemers en installateurs genomen worden, vaak zonder veel extra kosten. Ook voor opdrachtgevers is het de moeite waard kennis te nemen van de inhoud.

‘Electriciteit & Gezondheid’ is te bestellen bij het NIBE te Bussum,

telefoon 02159-48233.

De toegelaten waarden voor magnetische en elektrische wisselvelden varieren sterk in de verschillende landen.

Reageer op dit artikel