nieuws

Bijdrage voor aanleg riolering in buitengebied voor Soest

bouwbreed Premium

De gemeente Soest kan de komende vijf jaar een bijdrage verwachten van ruim f. 2,5 miljoen voor de aanleg van riolering in buitengebied. Soest is daarmee de zesde Utrechtse gemeente, die gebruik maakt van de subsidie-verordening rioolaanleg buitengebied van de provincie Utrecht. De regeling is bedoeld om gemeenten te stimuleren om in de gebieden buiten de bebouwde kom riolering aan te leggen.De kosten die hoger zijn dan gemiddeld f. 13500 komen voor rekening van de provincie. De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente en belanghebbenden. Soest kan in 1995 op maximaal zes ton rekenen. De rest van het toegekende bedrag, zal in de volgende vier jaar worden uitbetaald.

De provincie heeft nog ruim f. 1,5 miljoen te verdelen in 1995 als bijdrage in de aanleg van riolering in het buitengebied. Voor de komende jaren is er telkens bijna f. 3 miljoen te verdelen. Dat geld is afkomstig uit de zuiveringsheffing. De subsidie-regeling is met ingang van 1993 van kracht en is bedoeld om gemeenten te stimuleren om ook in onrendabele buitengebieden riolering aan te leggen.

Reageer op dit artikel