nieuws

Bevaarbaarheid Tjeukemeer moet worden verbeterd

bouwbreed Premium

Een plan voor het Tjeukemeer in Friesland moet leiden tot de aanleg van drie eilanden en het baggeren van nieuwe vaarroutes. De omvangrijke klus vergt een investering van ongeveer f.13 miljoen.

Opdrachtgever recreatieschap De Marrekrite in Leeuwarden liet alvast een praatplan maken door de Grontmij Friesland. De haalbaarheid wordt het grootst geacht als de uitvoering ervan in fasen plaatsvindt.

Met het uitdiepen van het meer ter verbetering van de bevaarbaarheid zal een krappe half miljoen grond verzet moeten worden. Nu nog is het meer circa een meter diep; dat zal 2,20 meter moeten worden.

Als de berekeningen kloppen, dan wordt in het Tjeukemeer-po met een gesloten grondbalans gewerkt. Dezelfde 472000 m3 grond wordt namelijk weer gebruikt voor de aanvulling van de eilanden, beschermdammen en strandjes. De aanleg van een natuuroever geldt als sluitpost en vergt een verplaatsing van maximaal 340000 m3 grond.

Op de nieuw aan te leggen eilanden in het Tjeukemeer moeten een zo groot mogelijk aantal beschutte aanlegplaatsen voor de pleziervaart komen. De steigers worden met behulp van een loopsteiger aan het eiland verbonden. De eilanden worden voorzien van kleine stranden.

Reageer op dit artikel