nieuws

Bekisting Wijkertunnel op transport naar bouwdok

bouwbreed Premium

De bekisting van de Wijkertunnel bij Velsen wordt opnieuw ingezet in het bouwdok te Barendrecht. Vandaag gaat de eerste kist op een ponton via het Amsterdam-Rijnkanaal naar zijn nieuwe bestemming.

Veertien dagen later volgt de tweede kist. Door het hergebruik wordt de bekisting niet vier-, maar zestien maal ingezet. Op die manier bespaart de Tunnel Combinatie Nederland (TCN) VOF onnodige kosten.

Om dat te bereiken is op de bouwplaats hard gewerkt; oorspronkelijk zou in Barendrecht de bouw van de tunnelelementen reeds begonnen zijn nog voordat de moten bij Velsen gereed zouden zijn. “Het gevolg is dat wij nu optimaal gebruik maken van de twee systemen van elk twee kisten”, aldus H. Boelens, podirecteur van de TCN Beton VOF te Velserbroek, een dochteronderneming van TCN. “Wij beginnen nu aan de bedieningsgebouwen en de buitenwanden van de toeritten.”

De Wijkertunnel bestaat uit twee toeritten, die bestaan uit tweemaal acht moten waarvan telkens vier met dak, twee dienstgebouwen en een zestal tunnelelementen. Alle onderdelen worden ter plaatse vervaardigd, behalve de tunnelelementen. Die worden in het bouwdok te Barendrecht gemaakt. Zij hebben hetzelfde profiel als de overdekte moten. Dat bracht de poleiding op de gedachte, dat de bekisting niet alleen in Barendrecht, maar ook bij Velsen ingezet zou ke worden.

Twee tunnelkisten

Het gaat om twee tunnelkisten, met een stalen frame en een houten bekleding. Het lossen en omtrekken geschiedt geheel hydraulisch. Het omstellen van de kist vraagt slechts acht uur. “’s Ochtends gelost, en ’s avonds staat de kist al gesteld op zijn nieuwe positie”, aldus Boelens. Er is eerst ervaring opgedaan bij de zuidoever; daarna is de bekisting op de noordoever van het Noordzeekanaal gebruikt. De opgedane ervaring zal ook in Barendrecht goed van pas komen.

Vlake-tunnel

Het bouwdok te Barendrecht wordt definitief. Het krijgt rondom diepwanden om de invloed van de bemaling op de omgeving te minimaliseren. Het dok is dan ook geschikt voor de bouw van elementen voor toekomstige tunnels, zoals de Benelux- en de Vlake-tunnel. “We hopen dat voor het eind van dit jaar het bestek voor de volgend tunnel wordt uitgegeven”, aldus Boelens. Hij betreurt dat de Piet Hein-tunnel te Amsterdam, in opdracht van Stedelijk Beheer, niet door een Nederlandse combinatie wordt uitgevoerd.

Drijvend over zee

“We hebben technisch geen contact met de bouwers van de Piet Hein-tunnel”, licht Boelens toe. “Zij hebben afzonderlijk dezelfde proeven moeten doen bij het Waterloopkundig Laboratorium. De elementen worden drijvend over zee naar hun bestemming gebracht. Dat is nog nooit eerder gebeurd, behalve voor een stalen tunnel in Australie. Waarschijnlijk verslepen we de elementen in dezelfde periode naar Amsterdam, wij van Barendrecht en zij van Antwerpen. Van mei tot en met augustus is de beste periode, omdat dan in 80% van de tijd de golven niet hoger zijn dan 2 meter. De tunnelelementen zijn 100 m. lang, 8 meter hoog en 32 m. breed. Ze steken slechts 40 cm. boven het water uit. De einden zijn voorzien van een betonnen plaat met stalen balken als afdichting. Elk element wordt in 24 uur naar zijn bestemming gesleept, waarvan 12 uur over zee. Het vervoer van de elementen vindt overigens pas in 1995 plaats. Waarschijnlijk varen de delen voor de Piet Hein-tunnel dan over onze afgezonken elementen heen.”

Puingranulaat

De Wijkertunnel wordt gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat en moet de bestaande Velsertunnel ontlasten. Het doorgaande verkeer zal vanaf 1996 door de nieuwe, zesbaanse tunnel geleid worden; de Velsertunnel krijgt dan een lokale bestemming. De bouw van de Wijkertunnel is in wezen een voorbeeld van traditionele civiele bouw. Er wordt beton B35 met hoogovencement A verwerkt, met een extra goede dichtheid in verband met de mogelijke inwerking van zout. In het beton wordt 20% van het grind vervangen door puingranulaat. Het puin wordt vooraf bij de Mebin-centrale door TCN gecontroleerd op de afwezigheid van resten hout, dakleer, betonstaal enzovoort. “Voor het hele werk houden we ingangscontroles”, aldus Boelens. “We werken conform de eisen van NEN 9001. We vragen binnenkort het bijbehorende certificaat aan.”

Trekpalen

De bouw van de Wijkertunnel is in maart 1993 opgedragen en in juni begonnen de werkzaamheden. Voor de bouwvak moet het betonwerk ter plaatse gereed zijn. Daar gingen grondwerk en funderingen aan vooraf. “De toeritten zijn gefundeerd met Terracon trekpalen, met een voorgespannen prefab paal erin”, licht Boelens toe. “De werking is hetzelfde als van palen met een nagespannen Dywidag-staaf.”

Organisatie

De tunnel zelf wordt op staal gebouwd, zonder paalfundering.

Aan de noordzijde is de bodem zeer vochtig. Daar wordt fors bemaald. Een retourbemaling voorkomt dat grondwater van onder de nabijgelegen stortplaats (de ‘skiheuvel’) of van onder het agrarische land in de omgeving aangetrokken wordt.

Voor de bouw van de Wijkertunnel is een aparte organisatie opgericht. Het werk is aangenomen door TCN Nederland. Het grond- en baggerwerk en de wegenbouw komen voor rekening van Van Oord ACZ. TCN Beton zorgt voor het civiele werk en is een combinatie van Strukton Betonbouw, Haverkort Infrabouw en Bam Bredero Bouw. Strukton Betonbouw neemt het transport en afzinken van de tunnelelementen op zich en Van Rietschoten & Houwens is verantwoordelijk voor alle elektromechanische installaties.

Autonoom

De nieuwe poorganisatie bestaat nadrukkelijk uit twee zelfstandige, autonoom werkende delen voor de noord- en de zuidoever. “Het werk is echter bijna identiek, dus we wisselen veel ervaring uit”, aldus Boelens. Het werk wordt aangestuurd door een centrale werkvoorbereiding. Omdat er sprake is van een nieuwe organisatie was het mogelijk om binnen korte tijd te voldoen aan de kwaliteitseisen van NEN 9001. Strukton Betonbouw en Van Oord ACZ hebben hun wortels in de civiele sector, Bam Bredero in de utiliteitsbouw. In de TCN hebben de aannemers hun specialismen en vakkennis gebundeld. In combinatie met de kwaliteitszorg volgens NEN 9001 leidt dit tot een heldere aanpak, die verrassingen en improvisatie zoveel mogelijk uitsluit.

Reageer op dit artikel