nieuws

‘Basisniveau bouwvakker in cao verplicht stellen’

bouwbreed Premium

Jaarlijks geven de bedrijfstak bouw en de overheid zo’n f. 120 miljoen uit voor de vakopleiding. Desondanks blijkt uit cijfers van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid dat slechts eenderde van de jaarlijkse instroom in de bedrijfstak een vakopleiding bezit. “Als je deze cijfers vergelijkt moet je constateren dat we met z’n allen verkeerd bezig zijn”, aldus onderzoeker Rob Schrage.

In dienst als teamhoofd van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf is mr. ing. R.G. Schrage onlangs in zijn vrije tijd afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met het onderzoek ‘De instroom in de bouwnijverheid’. Voor dit onderzoek heeft hij naar zijn zeggen gebruik ke maken van unieke instroomcijfers van het SFB. Schrage: “Met dit onderzoek is voor het eerst in kaart gebracht welke leeftijd en opleiding de nieuwkomers in de bouw bezitten. Met deze onderzoeksgegevens kan de SVB, maar ook de bedrijfstak, zijn voordeel doen.”

De reden dat slechts een derde van de jaarlijkse instroom in de bouw een vakopleiding heeft gevolgd heeft volgens Schrage verschillende oorzaken. Ten eerste blijkt dat er in bepaalde gebieden in ons land aanzienlijk minder vakopleiding wordt gevolgd, terwijl de instroom in die gebieden (de stroken Rotterdam-Utrecht en Oost-Brabant-Noord-Limburg) relatief hoger is dan in de rest van het land. Volgens Schrage geeft dit aan dat in deze gebieden een sterke cultuur bestaat van opleiden via de praktijk. Daarnaast bestaat er volgens Schrage nog steeds een groot aantal jongeren dat het liefst zo kort mogelijk naar school gaat. Ook blijkt uit de cijfers dat werkgevers op grote schaal jongeren aannemen die geen vakopleiding hebben.

Vreemd

Met name dit laatste lijkt vreemd omdat op cao-niveau zowel werkgevers als werknemers herhaaldelijk de wens hebben uitgesproken te komen tot een minimaal instroomniveau in de bedrijfstak van primair leerlingwezen. Schrage: “Blijkbaar bestaat er een discrepantie tussen de theoretische- en praktische situatie. De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf zou hier op in ke spelen door flexibeler opleidingen aan te bieden. Naast het leerlingwezen (een dag naar school en vier dagen werken) zou er misschien een primaire vakopleiding ke worden opgezet die in de avonduren kan worden gevolgd. Jongeren die reeds in de bouw werken zullen hierdoor wellicht eerder geneigd zijn alsnog hun papieren te halen.”

Verplicht niveau

Volgens Schrage zou het ook aanbeveling verdienen om in de bouw-cao een basis-opleidingsniveau voor iedere nieuwe instromer verplicht te stellen. Voorts benadrukt hij dat aangezien de uitstroom vaak een gevolg is van onbeinvloedbare oorzaken, er getwijfeld moet worden aan het nut van al te actieve pogingen om werknemers binnen de bedrijfstak te houden. Om die reden pleit hij voor de oprichting van een bouwpool. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren komt dat de helft van de jaarlijkse instroom (12 procent van de totale bouwpopulatie) uit herintreders blijkt te bestaan. “Uit overwegingen van efficientie zou het beter zijn om met behulp van een bouwpool tijdelijk uittredende werknemers op te vangen”, aldus Schrage.

De onderzoeker raadt de SVB verder aan wervings- en voorlichtingsactiviteiten ten aanzien van de vakopleiding bouw te concentreren in de gebieden met een relatief hoge instroom maar met lage participatie in de vakopleiding. Ook blijkt uit het onderzoek dat de SVB zich in haar wervingsactiviteiten het beste kan richten op jongeren van rond de 21 jaar. Dit blijkt namelijk de gemiddelde ‘instroomleeftijd’ te zijn.

Het bestuur van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf zal op 6 april de resultaten van het onderzoek bespreken.

Reageer op dit artikel