nieuws

Arbeidskosten gaan omlaag

bouwbreed Premium

Door de lastendruk daar waar het arbeidskosten betreft te verlagen wordt er geinvesteerd in werkgelegenheid. Zo motiveren minister-president Lubbers en vice-premier Kok in een brief aan de Tweede Kamer de uitwerking van de toegezegde lastenverlichting van f.5 miljard voor de jaren 1994 en 1995.

De structurele lastenverlichting bestaat uit f. 2 miljard rechtstreeks verlichting van de arbeidskosten.

Per 1 juli a.s. wordt daartoe de werkgeversbijdrage voor de ww met 1,4% verlaagt door een rijksbijdrage aan het ww-fonds. Vanaf 1 januari 1995 wordt voor dit doel structureel f. 2 miljard gereserveerd.

Voorts wordt f. 2 miljard uitgetrokken om het tarief in de eerste schijf loon- en inkomstenbelasting te ke verlagen. Ook zal f. 0,4 miljard worden gereserveerd voor een pakket van structurele belastingvermindering, vooral gericht op het midden en kleinbedrijf.

Reageer op dit artikel