nieuws

Antwerpen stopt subsidie stadsvernieuwingsgroep

bouwbreed Premium

De ‘denktank’ Stad aan de Stroom, die vergaande ideeen ontwikkelde voor stadsvernieuwing in Antwerpen, houdt per 1 maart op te bestaan. Wat er met de investeringsplannen ter waarde van f. 1,25 miljard gebeurt, is nog niet duidelijk.

Sinds de oprichting van de werkgroep in 1989, waar Antwerpenaren uit het wereldje van architectuur en stedebouw in verenigd zijn, heeft Stad aan de Stroom een aantal spectaculaire plannen voorgesteld.

Rondom en zelfs in de oude, niet meer gebruikte havendokken wilde de groep grootscheepse poen uitwerken. Aanvankelijk werden hun ideeen gesteund door het stadsbestuur van Antwerpen.

Begroting

In de begroting van dit jaar heeft de gemeente Antwerpen geen geld uitgetrokken om de werkgroep te ke betalen. Stad aan de Stroom besloot daarop zichzelf op te heffen. Bij de gemeente Antwerpen luidt de voorlopige reactie dat de poen gewoon zullen worden voortgezet. De verantwoordelijke schepen (wethouder) John Mangelschots van ruimtelijke ordening is ziek, maar zal bij terugkomst een uitgebreide reactie op de opheffing van Stad aan de Stroom geven, aldus zijn medewerker.

Volgens hem zullen de stedelijke diensten de taken van de werkgroep overnemen en er af en toe losse opdrachten aan geven. “Maar nu ze zichzelf hebben opgeheven, kan dat niet meer”, aldus de woordvoerder van Mangelschots.

Signaal

Stad in Stroom heeft grote twijfels over de voortzetting van de plannen. De ‘denktank’ beschouwt het stopzetten van de subsidie als een signaal van de gemeente dat ze niet tevreden is met het werk van de groep.

De plannen van Stad aan de Stroom zijn vergelijkbaar met het Rotterdamse po Kop van Zuid of het IJ-oever-po in Amsterdam: oude havens volbouwen met appartementen en kantoren. En net als bij de Nederlandse poen gaat het in Antwerpen om grootschalige plannen met een futuristisch karakter.

De werkgroep had drie grote poen in de oude havens voorbereid. Concrete opdrachten waren nog niet gegeven, maar volgend Bruno Beels was het moment juist aangekomen om tot uitvoering over te gaan. Stad aan de Stroom had een wedstrijd uitgeschreven om ideeen te verzamelen voor de oude havengebieden. Aan zes (buitenlandse) architecten werd hetzelfde gevraagd.

Uiteindelijk kwamen de voorstellen van de Japanner Toyo Ito en de Spanjaard Manuel de Sola-Morales als beste uit de bus.

De Japanner tekende niet alleen een nieuwe woonwijk uit, maar stelde ook voor een havendok te dempen en daarin een ‘cultuurpark’, te bouwen. De Spanjaard schetste zijn (dure) ideeen over het herinrichten van de kaden langs de Schelde.

Stad aan de Stroom wilde met de grote poen de stad een nieuwe impuls geven door nieuwe bewoners en bedrijven aan te trekken. De leegloop uit de stad moest zo worden tegengegaan.

De plannen, aanvankelijk enthousiast ontvangen door het stadsbestuur van Antwerpen, bestaan uit het bouwen van 1800 woningen, 100000vierkante meter kantoren en 150000vierkante meter winkelcentra, recreatie en sociale en culturele voorzieningen. De Antwerpenaren konden hun aanvullende ideeen kwijt bij de werkgroep.De aanpak van Stad aan de Stroom -een klein aantal zeer grote poen die centraal worden geleid- komt zelden voor in Belgie.

In de meeste Belgische steden wordt er niet eerst vier jaar ‘gezeverd over het concept’, maar begint men direct met het slopen van de oude panden en het bouwen van nieuwe. Het gevolg is dat de meeste steden foeilelijk zijn, enkele monumentale pleinen uitgezonderd.

Voorbeeld

De werkgroep hoopt dat haar denk- en werkwijze ook na de opheffing wordt voortgezet. Ze wil dan ook dat de gemeente zich volledig achter de poen schaart en de kwaliteit waarborgt.

Tegelijk vreest de werkgroep dat individuele poontwikkelaars enkele winstgevende onderdelen zullen realiseren, maar dat er van de projecten als geheel niets overblijft. Als voorbeeld geeft Stad aan Stroom de plannen die de vastgoed-dochter van de spoorwegen heeft met enkele gronden waarvoor de werkgroep plannen had gemaakt.

In de plannen van deze vastgoedmaatschappij is nauwelijks ruimte voor bijvoorbeeld goedkope huisvesting.

Reageer op dit artikel