nieuws

Zuid-Holland brengt buitengebied op orde

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland zullen dit jaar in samenwerking met enkele gemeenten enkele voorbeeldvoorschriften voor bestemmingsplannen voor het buitengebied laten opstellen.

Het dagelijks bestuur van de provincie wil aan de hand van een prijsvraag ideeen verzamelen die een voorstudie voor de voorbeeldregels moeten opleveren.

De voorbeeldvoorschriften moeten leiden tot een betere handhaving van het bestemmingsplan buitengebied, het draagvlak van deze handhaving vergroten, een vernieuwing in de regelgeving veroorzaken en de integratie van milieu en ruimtelijke ordening verbeteren.

De nieuwe regels moeten het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied garanderen en zo mogelijk uitbreiden. De voorbeeldvoorschriften moeten het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen buitengebied versnellen. Gemeenten die met zo’n veroudering kampen dienen de nieuwe regels te gebruiken. Gedeputeerde Staten noemen de medewerking van gemeenten een voorwaarde. Verder wil het college van begin af aan bij de planvorming betrokken zijn.

De jury vergeeft twee hoofdprijzen van elk f. 15.000 en vier tweede prijzen van elk f. 7500. Nadere inlichtingen verstrekt de provincie via 070-3116934.

Reageer op dit artikel