nieuws

Zowel voorspoed als tegenslag bij recreatiepoen in het Noorden

bouwbreed

In de afgelopen tijd zijn er tal van plannen gemaakt voor recreatiepoen in het Noorden. Sommige plannen worden al uitgevoerd of gaan zeker door; andere blijken luchtkastelen te zijn of moeten om een of andere reden worden afgeblazen. In dit artikel een greep uit de talrijke poen.

Het grootste recreatiepo van Nederland wordt momenteel gerealiseerd door aannemingsbedrijf Rottinghuis BV in Groningen. Het gaat om het Parc Emslandermeer in Vlagtwedde, dat f. 180 miljoen kost.

Op 140 hectare grond komen in totaal 750 woningen, 100 appartement en en talloze recreatievoorzieningen. Opdrachtgever is Takkenkamp Beheer BV uit Den Haag. Veel van de huizen worden gebouwd aan een speciaal gegraven kanaal van 800 meter lengte, dat weer aansluit op het bestaande Ruiten A-kanaal. Pleziervaarders ke dus zo het Parc Emslandermeer binnenvaren. Ook is er ruimte voor een jachthaven, tennishal, subtropisch zwembad, squashhal, fitness-centrum, golfbaan, sauna, restaurant, winkeltjes, supermarkt, bistro en surfmeer.

Heel wat kleiner is de bouw van een bungalowpark bij Langweer. De verkoop ervan verloopt evenwel zeer voorspoedig. Friso Aannemingsmaatschappij BV te Sneek ontwikkelde de plannen en Rene Coltof Bungalows BV en Macobouw BV te Amsterdam namen het initiatief over. I n totaal zullen 86 luxe bungalows worden gerealiseerd. De bouwkosten bedragen f. 12 miljoen, terwijl nog eens f. 12 miljoen aan infrastr uctuur en bijkomende kosten worden gespendeerd.

Lemmer

Miljoenenplannen zijn er ook in het waterrijke Lemmer. Een deel ervan is zelfs al gerealiseerd.

Bouwbedrijf Tinga BV uit Emmeloord begon met de derde fase van het aan het water gelegen bungalowpo Aquaronde in Lemmer. Het po wordt uitgevoerd in de vorm van twaalf elkaar rakende ronde havenkommen, waaraan vrijstaande bungalows verrijzen met een aanlegplaats bij de eigen tuin. Kosten va n gebouwen en infrastructuur komen in totaal op f. 19 miljoen uit. Architektenbureau Evers uit Lemmer maakte het ontwerp van Aquaronde, Tinga BV uit dezelfde plaats heeft de planontwikkeling in handen. Een tamelijk luxe plan is afkomstig van Ontwerp- en adviesbureau Verburg in Maarn. De projectontwikkelaar bouwt in Lemmer 258 woning en in de prijsklasse van twee en zes ton. In totaal is met het po, dat onderdeel uitmaakt van het uitbreidingsplan Lemmer 2000, een investering van f. 50- tot f. 90 miljoen gemoeid. De belangstelling is goed.

Voorspoedig

Al even voorspoedig verliep de ontwikkeling van het recreatiecomplex Beulaecke Haven bij Wanneperveen, dat een investering van f. 22 miljoen vergt. De belangstelling voor de 40 appartementen in een hotel en nog eens 80 losse koop-appartementen is groot. Het complex is ontworpen door architectenbureau Alynea in Sexbierum. In het 2000 vierkante meter grote hotel zullen onder andere een overdekt zwembad, sportfaciliteiten en een restaurant komen. De oplevering van het complex staat in 1995 gepland. Van Dijk Bouw BV uit Hardenberg en OCB uit Ommen voeren dit werk uit in opdracht van poontwikkelaar Keur Vastgoed BV uit Meppel.

Lauwerszee

Van een heel andere orde is een plan van de stichting Lauwerszee, die volgend jaar in een natuurgebied bij Kollum 150 milieuvriendelijke houten vakantiehuizen gaat bouwen. Architect is M.K. Drent uit Kollum. Timmerfabriek Van de Witte uit Buitenpost gaat de wonin gen bouwen. Het project vergt een investering van minimaal f. 11 miljoen. Dat bedrag is exclusief de aanleg van de infrastructuur zoals wegen en voorzieningen als een conferentieoord, een restaurant en een gezondheidscentrum. Ook is er ruimte voor een haventje met aanlegsteiger. Fors geld wordt uitgetrokken voor een natuurpark in Emmen. Dat is weliswaar van een heel andere orde, maar behoorlijk omvangrijk. In het grootschalige toeristische park (70 ha) komen met name planten en dieren centraal te staan. De totale kosten van het project worden geraamd op f. 200 miljoen.

Ronduit spectaculair zijn de ontwikkeling aan het IJsselmeer bij Makkum te noemen. Allerlei poen worden daar van de grond getild. Het gaat onder andere om de verbetering van diverse infrastructurele voorzieningen. Daarbij zijn de aanleg van een toegangsweg na ar het strand, een ontmoetingsplein en een promenade. Verder wordt het strand langs het IJsselmeer verbreed en worden verdedigingswe rken voor het strand aangelegd.

De eerste bouwfase van het villapark Makkumerstrand, een po van aannemersbedrijf Wilma Bouw BV te Groningen, is inmiddels gestart. In totaal zullen er de komende jaren 400 bungalows in verschillende typen verrijzen. De eerste fase omvat 88 villa’s, waarvan de totale bouwkosten rond de f. 10 miljoen schommelen. Architect is Plas en Partners uit Loenersloot. Eerder werden in het gebied al een jachthaven (Marina Makkum), een hotel-restaurant en diverse winkels gerealiseerd.

Na de bouw van het villapark wordt er nog een natuurgebied gecreeerd. Op het waterrecreatiecomplex De Holle Poarte in Makkum worden 84 bungalows versneld gebouwd. De verkoop van de recreatiewoningen ver loopt zo voorspoedig, dat poontwikkelaar Albert van Bekkum van Makkum Resorts extra grond wil kopen. De meeste woningen ke dan nog voor het volgende zomerseizoen worden opgeleverd.

Ook voor surfers worden in Makkum de nodige initiatieven ontplooid. Vennootschap onder firma De Skilbanck is bezig met de bouw van veertig appartementen met speciale voorzieningen voor surfers. De totale kosten bedragen zo’n f. 7,5 miljoen. Het recreatiecentrum Bergumermeer bij Suameer wordt op korte termijn uitgebreid met 80 bungalows/chalets.

Deze komen aan het Prinses Margrietkanaal te staan. De bouw vindt in eigen beheer plaats en de kosten ervan worden geschat op zo’n f. 7 miljoen. Eigenaar F. Eybergen wil de uitbreiding in verschillende fasen laten uitvoeren. Het Adviesbureau Dazo in Rotterdam werkt aan een plan voor de bouw van honderd zeer luxueuze vakantiebungalows in Vinkega.

De huizen ke over twee jaar klaar zijn. Huurprijs: enkele duizenden gulden per week. De gemeente Sleen werkt aan een miljoenenplan dat gerealiseerd moet worden bij waterplas De Kibbelkoele, tussen Schoonoord en Noord- Sleen. Behalve vakantiebungalows komen er een zalencentrum, cafe-restaurant, alsmede een camping met bijbehorende faciliteiten zoal s kantine, toilet- en douche-accommodatie en een winkel.

De belangstelling voor de golfsport resulteerde de afgelopen jaren in de aanleg van diverse nieuwe golfbanen. Balk en Sint Nicolaasga zijn er al, Beetsterzwaag breidt uit, terwijl de nieuwe golfbaan in Heerenveen al een heel eind klaar is. In Heerenveen plan worde n ook nog eens 200 bungalows, een hotel en een golfbaan op het terrein gebouwd. Het zogeheten Thialf Masterplan vergt een investerin g van f. 72,65 miljoen exclusief btw. Voor de infrastructuur is in totaal f. 13,3 miljoen nodig.

Weliswaar zijn er op de Waddeneilanden momenteel volop bouwactiviteiten, maar daar kan wel eens een eind aan komen. Steeds vaker klinken geluiden dat het aantal overnachtingen op de eilanden ingeperkt moet worden. En daarmee lijkt de bouw te moeten inkrimpen. Bij het dorp Nes op Ameland is in oktober nog de bouw van een complex van 78 luxe appartementen -kosten zo’n f. 12 miljoen – gestart.

Heijmans Bouw BV uit Drachten sleepte de order in de wacht gesleept. Datzelfde bedrijf voltooide ook de verbouw van het Strandhotel aan de Badweg op Schiermonnikoog. Straks ke er voortaan 100 gasten geherbergd worden. De bouwkosten bedroegen f. 2,5 miljoen.

BAM Leeuwarden en BAM Groningen hebben in eendrachtige samenwerking Hotel Boszicht op Schiermonnikoog in zijn geheel opnieuw gebouwd. Het bestaande pand is tot en met de fundering afgebroken. Het oude gebouw was brandgevaarlijk, lek en tochtig. Voor circa f. 4,5 mil joen zijn nu 15 luxe appartementen, een dienstwoning en een cafe-restaurant gebouwd. Het hotel op het autovrije eiland heeft geen parkeerterrein, maar wel een fietsenkelder laten aanleggen

Bouwbedrijf Kats BV uit Leeuwarden is momenteel druk bezig met de bouw van hotel Schylge op Terschelling. Opdrachtgevers is de Hotel Schylge BV, een vennootschap van het Vlielander echtpaar Westers. Het hotel bestaat uit een laagbouw van twee verdiepingen, terwijl het hoofdgebouw vier bouwlagen telt. In totaal komen er 98 kamers en 10 luxe suites. De totale bouwkosten bedragen ongeveer f. 12,5 miljoen.

Moeizaam

Lang niet overal ke zomaar vakantieparken uit de grond worden gestampt. De Ermelose gemeenteraad bijvoorbeeld had nogal wat moeite met de tweede fase van het plan Aqua Horst met 75 bungalows. Terwijl de eerste fase van het po van Dragt Makelaars OG uit Ermelo rond de vakantie werd afgerond, mocht de tweede fase van nog eens 25 bungalows pas na 1996 uitgevoerd worden. Bouwbedrijf Wagem akers BV uit Oss en Bouwbedrijf L. van de Ven BV uit Veghel werken in een combinatie aan het po. De bungalows naar ontwerp van Architectenbureau Slager uit Ermelo komen allemaal aan het water te liggen en krijgen ook een eigen ligplaats voor boten.

De watersport staat in heel wat plannen centraal. De druk van de pleziervaart op de meren in het Noorden wordt groot. Vandaar de plannen voor uitbreiding van het waterareaal. Zo is Ballast Nedam Baggeren te Zeist is eind vorig jaar begonnen met de vergroting van het Pikmeer bij Grou. Een deel van het eiland De Burd wordt afgegraven.

Al jaren wordt gesproken over de aanleg van een 800 hectare groot meer in het Groningse Oldambt-gebied. De realisatie is weer een stuk dichterbij gekomen, want de plannen worden nu nader uitgewerkt. Architect J. Timmer uit Scheemda maakte het ontwikkelingsplan in opdracht van de stuurgroep Leefbaarheid Oldambt. Deze club wil het Oldambt-gebied weer economisch interessant zien te maken.

Nu wordt het beeld in deze regio nog grotendeels bepaald door braakliggende akkerbouwgrond. Het totale plan vergt een investering van zo’n half miljard gulden. Particulieren zouden financieel voor ongeveer f. 170 miljoen ke bijdragen. De provincie Groningen, het Rijk en Brussel moeten een kleine f. 390 miljoen op het kleed leggen In het ‘Hart van het Friese waterland’ Terherne ging het wat moeizamer. Pas na zeer uitgebreid overleg kon de bouw van een park met 300 bungalows bij dit watersportdorp beginnen. Een procedure voor de Raad van State hield de uitvoering van het f. 50 miljoen vergende plan op. De plannen zijn aangepast na overleg met de bezwaarmakers. Op het nippertje kon zodoende een EG-subsidie van f. 2,1 miljoen worden veiliggesteld. De Vries Joure BV in Joure, Van der Werf’s Bouwbedrijven in Sint Nicolaasga, Loostad BV in Apeldoorn en de Sch otse poontwikkelaar Agroland BV participeren in het po.

Mislukt

Toch is niet alles goud wat er blinkt. Diverse recreatiepoen in het Noorden mislukten ook. De gemeente Gaasterlan-Sleat bijvoor beeld zag af van het plan voor de aanleg van een park voor 300 bungalows aan de Friese IJsselmeerkust. De geplande buitendijkse haven in het IJsselmeer komt er evenmin. Deze voorziening zou de andere havens aan de voormalige Zuiderzee ke ontlasten. De meerderheid van de gemeenteraad vond dat het bungalowpark en de buitenhaven op de verkeerde plek waren gesitueerd. Ook waren een sub-tropisc h zwembad een kanobaan en andere voorzieningen voor de huurders van de bungalows gepoeerd.

Ook de bouwplannen voor bungalowpark De Houkekop in Sneek zijn van de baan. De gemeenteraad kon namelijk maar niet beslissen waar de 200 recreatiebungalows precies moeten verrijzen. In de afgelopen maanden werden vier locaties aan het water geopperd. De bungalows waren zelfs in een gebied met natuurbestemming gepland, maar daar stak het ministerie van Landbouw een stokje voor. Ook de andere lokaties stuitten op uiteenlopende bezwaren. Diverse poontwikkelaars en beleggers waren geinteresseerd in het miljoenen kostende bungalowplan. De doorgang ervan lijkt nu echter verder weg dan ooit.

Inventief

Ondanks alle tegenslagen blijven aannemers inventief. In Sint Nicolaasga begint een ondernemer zelfs een visvijver ten behoeve van d e zandwinning. De zandwinput wordt na gebruik omgebouwd tot kweek- en visvijvers voor sportvissers. Initiatiefnemer Joh. Visser in S pannenburg verkoopt een hoeveelheid van circa 200 000 m3 zand aan het Loon- en Grondtransportbedrijf Noppert BV in het naburige Schar sterbrug. Samen met een derde geldschieter exploiteert het duo momenteel ook al een zandwinput (capaciteit zo’n 350.000 m3) in het meertje De Koevorde in het Prinses Margrietkanaal.

Dit is het in aanbouw zijnde recreatiepo Aquaronde in Lemmer.

Recreatiepo in Vlagtwedde, een van de talrijke poen die in het Noorden in aanbouw zijn.

Reageer op dit artikel