nieuws

Woningmarkt Venlo komt steeds meer onder druk

bouwbreed

In minder dan vijf jaar tijd is de situatie op de woningmarkt in het stadsgewest Venlo totaal omgeslagen. Was er eind jaren tachtig nog sprake van leegstand en relatief laag geprijsde woningen, nu staat de markt onder druk en zijn de huizenprijzen fors gestegen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de woningmarkt in het stadsgewest Venlo van Companen BV, dat is uitgevoerd in opdracht van de regionale inspectie Limburg. De resultaten werden bekend gemaakt op de regio-conferentie Noord Limburg te Venlo. Een aantal jaren gelden was de situatie op de Venlose woningmarkt nog totaal anders. Eind jaren ’80 was er veel structurele leegstand, die zich niet alleen beperkte tot het probleemcomplex de Vleugelflat. Mede door een achterblijvende woningbouwproduktie in de goedkope koopsector (prijzen tot f. 200 000) in Venlo/Tegelen, is dit klimaat omgeslagen. Nu spreken marktpartijen van tekorten en spanningen op de woningmarkt, niet zozeer omdat er te weinig woningen zijn, maar vooral omdat de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in de vrije sector te laag is.

De vraag gaat vooral uit naar woningen tot f. 200 000. Het gebrek aan dit type belemmert de doorstroming in de sociale huursector, zoals ook het te klein aanbod van huur en koopwoningen voor ouderen dat doet. Makelaars geven echter aan dat in Venlo ook grote behoefte is aan woningen in het segment vanaf twee ton. Het moeten dan wel grondgebonden woningen zijn, liefst twee onder een kap, met garage. Daaraan moet volgens hen worden gedacht bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld Venlo Centrum Zuid. Qua prijs heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan in de randgemeenten van het stadsgewest. De nieuwbouwmogelijkheden zijn hier echter, in vergelijking met enkele jaren geleden, beperkt. Oorzaken zijn planologische belemmeringen (plancijfers) en onvoldoende plancapaciteit. Dat laatste geldt vooral voor Sevenum.

Grondbeleid.

Namens de provincie Limburg hield beleidsmedewerker M. Viegen op de regio conferentie een pleidooi voor een regionaal grondbeleid. Hij verkondigde de stelling dat er in het algemeen wel degelijk voldoende bouwlocaties in stedelijk gebied te vinden zijn, maar dat bij de ontwikkeling daarvan veel afhangt van de mogelijkheid om er tegen aanvaardbare en concurrerende grondprijzen woningen aan te bieden. Het voeren van een regionaal grondbeleid kan ertoe bijdragen dat ook de moeilijke locaties tot ontwikkeling worden gebracht. Daarbij kan volgens Viegen worden gedacht aan afstemming van grondprijzen tussen gemeenten, aan verevening van de grondkosten of de instelling van een regionaal grondbedrijf. Die laatste mogelijkheid roept de meeste weerstand op, omdat gevreesd wordt voor verlies van autonomie. Dat is echter geen #argument om op voorhand samenwerking op dit gebied van de hand te wijzen. De beleidsmedewerker wees erop dat in de toekomst de toekenning van locatiesubsidies gekoppeld zal worden aan de verevening van grondkosten. ‘Eigen initiatieven ten aanzien van een regionaal grondbeleid ke opgelegde en wellicht ook minder aantrekkelijke maatregelen voorkomen’, aldus Viegen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels