nieuws

Werknemers moeten milieuzorg dragen

bouwbreed

Een eenvoudig instrument om de betrokkenheid van werknemers bij milieuzorg te stimuleren is het organiseren van een milieucampagne in het bedrijf.

Zo’n actie kan beperkt van opzet blijven en met betrekkelijk geringe middelen tot stand komen. De resultaten ke daarentegen aanzienlijk zijn. Een bescheiden voorstel straalt al snel uit op andere milieuzaken.

Bedrijven nemen veel initiatieven voor milieuzorg. De leiding betrekt de werknemers daar echter niet of nauwelijks bij. Die werken als gevolg daarvan slecht aan dergelijke poen mee. Enkele ondernemingen voeren daarentegen een stappenplan uit om het besef en het gedrag omtrent het milieu bij de werknemers te vergroten. Het houden van een dergelijke campagne kost weinig moeite. Zo’n actie laat tevens milieu-initiatieven ontstaan die anders niet tot stand zouden komen.

Onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek dat drs. L. Klinkers van de Katholieke Universiteit Nijmegen verrichtte voor de Gelderse Milieufederatie en de FNV. Financiele steun gaven VROM, de Samenwerkende Kamers van Koophandel Gelderland en de provincie Gelderland.

Bedrijfsinterne milieuzorg vergt volgens Klinkers zoveel aandacht voor de benodigde techniek en organisatie dat het personeel dat de plannen uiteindelijk uitvoert wordt vergeten. Het stappenplan legt de basis voor overleg tussen personeel en directie. De ondernemer krijgt daardoor praktische oplossingen en de werknemer een gezonde werkomgeving. Binnen het bedrijf moet een verantwoordelijke worden aangewezen die zo’n campagne begeleidt en ervoor zorgt dat problemen worden opgelost.

Stappenplan

Het plan van Klinkers telt tien stappen. Het gaat hierbij om het aankondigen van milieuplannen door middel van aanplakbiljetten, gevolgd door een toespraak over het belang van bedrijfsinterne milieuzorg en het tonen van een videoband waarop het onderwerp nogmaals wordt uitgelegd.

Een symbolische daad als het planten van een boom kan de voorbereiding afsluiten. Andere activiteiten zijn het uitdelen van een nieuwsbrief, regfelmatige publicatie van de resultaten, het plaatsen van een ideeenbus en het houden van een rondvraag. In aparte bijeenkomsten ke resultaten en plannen worden besproken.

Nadere inlichtingen verstrekt drs. L. Klinkers via 080-612044.

Reageer op dit artikel