nieuws

Waterschade aan gebouwen Bondsdag is te repareren

bouwbreed

Het is niet nodig om de gebouwen voor de Bondsdag te Bonn, die door het hoge water van de Rijn zijn opgedreven, te slopen. De schade is te repareren. Het drama had overigens voorkomen ke worden door de bouw bijtijds onder water te zetten. Er zal nog heel wat worden touwgetrokken over de schuldvraag.

Dat is de mening van een Duitse deskundige op het gebied van waterdichte constructies, dr.ir. R. Vinkeloe. Volgens hem is de schade aanzienlijk kleiner dan de geraamde DM 350 000.

Ing. B. Nagtegaal, directeur van HBW te Gouda, bevestigt dit. Hoeveel de reparatie zou kosten, is niet te zeggen, omdat de parkeergarage nog steeds onder water staat.

Complicatie

Een complicatie is ook, dat de bodem onder de kelder verstoord is door het water. De ondergrond is niet meer vlak, waardoor de in feite slappe constructie op een beperkt aantal punten rust. Daar is de constructie niet op berekend.

Volgens Vinkeloe is de meest principiele fout geweest, dat de bouw niet onder water is gezet bij het stijgen van het grondwaterpeil. De Rijn is ter plaatse meer dan 10 meter boven het normale peil gestegen. ‘De bouwkuip is niet op de daarbij voorkomende krachten berekend’, aldus Vinkeloe. Hij noemt als voorbeeld van hoe het wel moet de bouw van de Landtag te Dusseldorf. Daar is de bouwput bijtijds onder water gezet.

Schuldvraag

Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen, voordat de schuld is vastgesteld. De bouwkuip heeft een totale lengte van 500 m; vast is komen te staan dat over een lengte van 40 m de afdichting tussen de diepwand en de waterkering daar bovenop ontbrak. Het betreft de diepwand van ruwbouwfase A, uitgevoerd door een consortium van Duitse aannemers. Op dat deel wordt momenteel bouwdeel F gerealiseerd, door HBW Beton- und Wasserbau GmbH. De definitieve hoogwaterkering ontbrak over een lengte van 40 meter; in plaats daarvan was er een tijdelijke kering aan bouwdeel F verbonden. ‘De opdrachtgever had eigenlijk een hoogwaterkering aan deel A moeten laten maken’, aldus Nagtegaal. ‘Men heeft dat niet laten doen omdat hier deel F nog gebouwd moest worden. De definitieve hoogwaterkering zou in mei of juni uitgevoerd worden. We hebben daar nog geen tekeningen van gezien en ook geen opdracht voor ontvangen.’

Volgens Nagtegaal is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, dat de afdichting over de betreffende 40 meter ontbrak en er nog geen definitieve hoogwaterkering was.

Niet uitgevoerd

Volgens Vinkeloe is het ontbreken van de hoogwaterkering aan deel A een typisch Duitse aangelegenheid. ‘Het is destijds niet gecalculeerd, en daarom niet uitgevoerd. Het gaat om slechts een dag extra werk. In Nederland zou zoiets niet ke gebeuren’, aldus Vinkeloe. Hij vermoedt dat een rol gespeeld heeft, dat de poleiders niet met elkaar overweg konden.

I. Schwaetzer, de Duitse minister van Woningbouw, heeft de directeur van de betrokken Baudirektion, Jakubeit, inmiddels ontslagen. Zij wil de schade verhalen op de technische leiding en uitvoering van het project. De constructie zou op 22 december reeds in beweging gekomen zijn. Dit feit is twee weken lang door de betrokken bouwbedrijven verzwegen.

Zwak punt

De HBG heeft naar eigen zeggen op 22 december de Baudirektion erop gewezen, dat het ontbreken van de definitieve hoogwaterkering een zwak punt was van de constructie. De afdichting ontbrak en er was slechts een tijdelijke voorziening aan bouwdeel F getroffen.

Afgezien van de vraag naar het falen van de waterkering, blijft een open vraag waarom de bouw niet bij wijze van voorzorg onder water gezet is. Door die handeling had de schade eenvoudig voorkomen ke worden.

Reageer op dit artikel