nieuws

Voor herstel Naardermeer f. 8 miljoen beschikbaar

bouwbreed Premium

Het Samenwerkingsverband Herstel Naardermeer zal in de periode tot 2005 f. 8 miljoen beschikbaar stellen voor het uitbaggeren van het Naardermeer en het saneren van de bodembeschermingsgebieden.

De in totaal 14 partijen die zijn verenigd in het Samenwerkingsverband ondertekenden vrijdag in ‘s-Graveland een convenant, waarin inspanningen zijn opgenomen om het Naardermeer te herstellen. In het Samenwerkingsverband zijn onder meer de vereniging Natuurmonumenten provincie Noord-Holland, de betrokken gemeenten, de waterbeheerders en de ministeries van verkeer en waterstaat en natuurbeheer verenigd.

Het water en de bodem van het meer bevatten teveel nitraten, fosfaten en zware metalen terwijl de oevers en moerasgronden verdrogen en het gebied ook nog eens ligt ingeklemd tussen auto- en spoorwegen. Om het Naardermeer weer een echt natuurgebied te laten worden moet er wat gedaan worden aan de voor het gebied vernietigende combinatie van vervuiling en verdroging. Het verdwijnen van bepaalde plantensoorten en de buitensporige groei van algen gaven de laatste jaren aan dat het goed mis is met het meer.

Verdroging

De verdroging van het omliggende gebied wordt veroorzaakt door drinkwaterwinning en een te grote afvoer van regenwater via het riool, waardoor vanuit het Gooi onvoldoende schoon kwelwater het meer bereikt. Bovendien is er sprake van een laag polderpeil in het omliggende landbouwgebied. Het Naardermeer dreigt in feite heel langzaam leeg te lopen.

De vervuiling wordt onder meer veroorzaakt door de, vanwege de verdroging noodzakelijke, aanvoer van vuil Vechtwater.

In het jaar 2005 moet de waterkwaliteit weer in orde zijn.

Reageer op dit artikel