nieuws

Volop overleg over opvang asielzoekers in Utrecht

bouwbreed

De Utrechtse gemeenteraad buigt zich deze week over de bouw van ongeveer honderd zogenoemde semi-permanente woningen voor asielzoekers. Hiervoor heeft Utrecht in samenwerking met de woningcorporaties, verenigd in de STUW, haar oog laten vallen op een strook grond tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en de Utrechtse Vlampijpstraat.

Al eerder hebben zowel de Utrechtse woningbouwverenigingen als de gemeente te kennen gegeven mee te zullen werken met het plaatsen van semi-permanente of wisselwoningen voor asielzoekers. Zoals bekend heeft het kabinet vorige week voor het plaatsen van 2500 van dergelijke voorzieningen f. 30 miljoen uitgetrokken.

Toch zien niet alle gemeenten heil in de door de Nationale Woningraad bedachte noodoplossing. Zo heeft de verantwoordelijke wethouder van Hilversum, S. Wolf, te kennen gegeven meer te voelen voor de bouw van permanente woningen.

De Groen Links-wethouder wijst ideeen voor wisselwoningen niet af maar, zo zei hij tijdens een forumbijeenkomst over dit onderwerp “als je echt wil heb je binnen een jaar echte woningen staan. Via doorstroming komen dan elders woningen voor asielzoekers vrij.”

Camping

Voor zover er nog geen wisselwoningen staan, worden de asielzoekers nog steeds naar alternatieve opvangplaatsen doorverwezen. Zo wil het ministerie van Welzijn op de camping De Poelpleats in het Friese Kollum zeshonderd asielzoekers onderbrengen. Het ministerie is met de eigenaar van de camping in overleg om 120 caravans voor de huisvesting van de vluchtelingen te plaatsen.

Reageer op dit artikel