nieuws

VNO en NCW willen nauwe samenwerking

bouwbreed Premium

De centrale werkgeversorganisaties VNO en NCW willen nauwer met elkaar gaan samenwerken. Met een ‘verregaande bestuurlijke samenwerking’ denken de twee organisaties, die nu al vaak gezamenlijk optreden, doelmatiger te ke handelen.

De besturen van beide organisaties overleggen formeel niet over een fusie. Voor die vorm van samenwerking vinden de christelijke werkgevers de tijd nog niet rijp. In kringen van het VNO wordt de mogelijkheid van een volledig samengaan echter wel degelijk opengehouden. Volgens bronnen binnen de grootste van de twee werkgeverscentrales hoeft de christelijke identiteit van het NCW daarbij niet verloren te gaan.

Veel ondernemingen en bedrijfsorganisaties zijn zowel lid van het verbond als de christelijke werkgevers. Daardoor wordt veel werk dubbel verricht. “Qua menskracht wordt er enorm veel energie verspild”, zegt een ingewijde.

Initiatief

NCW-voorzitter Blankert heeft daarom het initiatief genomen nauwer te gaan samenwerken. Het is niet voor het eerst dat de organisaties overwegen meer en nauwer met elkaar op te trekken. “Maar het gaat wel sneller dan de andere keren”, aldus een zegsman. “Je moet ervoor waken dat je door zaken steeds maar weer uit te stellen geen tegenkrachten gaat oproepen.”

Hoe lang de besprekingen zullen duren en wat uiteindelijk het resultaat zal zijn, staat niet vast. Gemikt kan worden op het moment dat het VNO over drie a vier jaar zijn nieuwe hoofdkantoor in gebruik neemt. “Natuurlijk zou het handig zijn om dan met z’n allen onder een dak te zitten”, luidt het bij het verbond.

Afbakening

Een woordvoerder van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) vindt het een goede zaak dat het tot een bundeling komt van NCW en VNO. Het KNOV is met het christelijke NCOV overeengekomen de besturen en de beide organisaties samen te voegen. Daardoor ontstaat een wat de KNOV-woordvoerder noemt “horizontale afbakening” bij de ondernemersorganisaties.

De leden van het KNOV hebben al ingestemd met de vergaande samenwerking, maar die van de christelijke organisatie moeten hierover nog beslissen. De beide besturen zouden al eind februari moeten worden samengevoegd.

Complicerende factor is dat het NCOV al met het NCW samenwerkt in een bureau dat zich richt op het midden- en kleinbedrijf. Een woordvoerder van het KNOV zegt hierover dat “men zich kan afvragen of dat tot in lengte van jaren blijft bestaan”.

Reageer op dit artikel