nieuws

‘Verkeersplannnen maken Twente tot Randstad’

bouwbreed

Als alle plannen voor verkeer en vervoer in Twente doorgaan, is het voor een belangrijk gedeelte gedaan met natuur, landschap, rust en leefmilieu in deze streek.

Twente verliest zo z’n karakter en heeft dan veel weg van de Randstad.

Natuur- en milieuorganisaties hebben dat in Hengelo verklaard bij het begin van de openbare discussie in deze streek over het doortrekken van de Betuwelijn, de bouw van een terminal voor de overslag van containers en het verbinden van het Twentekanaal met het Duitse Mittellandkanaal. Dat zijn in de ogen van de organisaties stuk voor stuk poen die zijn ingegeven door de gedachte dat Nederland haast moet maken om te ke blijven concurreren in Europa.

Elke samenhang tussen de plannen ontbreekt. Evenmin is de noodzaak aangetoond, zo stellen ze. Het Overijssels Landschap, dat in Twente diverse landgoederen bezit, maakt zich eveneens zorgen. “Het landschap zal verder worden versnipperd, zodat de samenhang tussen de natuurgebieden verdwijnt”, vreest directeur F. Naber van het instituut. Gedeputeerde H. Kemperman en R. Lanning van Overijssel en hoofdingenieur-directeur E. Riedstra van Rijkswaterstaat in Overijssel hebben geprobeerd duidelijk te maken dat er juist in het belang van het milieu naar de vervoersmogelijkheden over rails en water wordt gekeken.

Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de autosnelweg A1 dichtslibt door het toenemende vrachtverkeer tussen West- en Oost-Europa. Wil Twente in economisch opzicht van die wassende goederenstroom profiteren, dan moet er in de optiek van de provincie een overslag voor containers komen. Of het Twentekanaal naar Duitsland wordt doorgetrokken, is niet zeker. Noodzaak, technische mogelijkheden en financiele haalbaarheid daarvan zijn nog in studie. De aftakking van de Betuwelijn lijkt dichterbij. “De vraag is niet meer of die lijn er komt, maar waar die komt”, aldus wethouder L. Roessink van Hengelo. Het meest reele plan is in zijn ogen het volgen van de bestaande spoorverbinding van Zutphen via Hengelo naar Duitsland. Daarbij voorziet hij overigens een fors probleem, want de bodemgesteldheid laat niet toe de lijn ondergronds aan te leggen om de overlast te beperken.

Reageer op dit artikel