nieuws

Veel fraude met detacheringsverklaringen Buitenlandse koppelbazen moeilijk aan te pakken

bouwbreed

De bestrijding van buitenlandse koppelbazen in de bouwnijverheid is een moeilijke zo niet onmogelijke opgave. In de bouw-cao ontbreekt het volgens betrokkenen aan het zogenaamde werklandbeginsel.

Bestrijding van illegaal tijdelijk werk door buitenlanders kan daarmee beter plaatsvinden. Daarnaast wordt er volop gefraudeerd met zogenaamde detacheringsverklaringen.

“Als in de komende onderhandelingen voor de cao niet het werklandbeginsel wordt geregeld dan blijft het opsporingswerk van de Belastingdienst dweilen met de kraan open”, constateert Gijs Wildeman, bestuurder van de Hout- en Bouwbond CNV, nuchter. Hij reageert op berichten dat de Belastingdienst in Breda driehonderd buitenlandse (uitzend) organisaties in het vizier heeft, die onder andere timmerlieden, loodgieters en pijpfitters aanboden en vervolgens geen belastingen en premies afdroegen. De Nederlandse Staat zou voor tientallen miljoen guldens gedupeerd zijn. Wildeman: “Met dit werklandbeginsel vallen alle buitenlandse werknemers die een bouwplaats betreden in principe onder de cao voor de bouw. Maar de werkgevers houden deze regeling tegen. Een commissie die dit onderwerp heeft bestudeerd heeft hierover onlangs een verdeeld advies gegeven.

Op dit moment wordt er gewerkt met allerlei ingewikkelde formulieren, zoals een detacheringsverklaring (E 101 formulier/evo) die fraude-gevoelig zijn. De problematiek van buitenlandse koppelbazen kan alleen worden bestreden als alle instanties goed met elkaar samenwerken.”

Nederlandse bedrijven die actief zijn in de bemiddeling van buitenlandse werknemers bevestigen dat er op dit moment regelmatig wordt gefraudeerd met het E 101-formulier. “Op dit moment is de grensstreek van Belgie het werkveld van organisaties die werken met vervalste detacheringsformulieren.”

Ambivalent

De opmerking dat beter moet worden samengewerkt klinkt als een open deur. De realiteit is echter anders. Uit een aantal gesprekken met opsporingsdiensten, werkgevers- en werknemersorganisaties blijkt dat de belastingdienst redelijk alleen moet opereren.

“Wij zijn niet op de hoogte van het feit dat er zoveel buitenlandse koppelbazen in Nederland actief zijn”, is de ontluisterende reactie van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). “Onze lidbedrijven hebben geen signalen doorgegeven dat ze last hebben van buitenlandse koppelbazen.”

De houding van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) is ambivalent. De woordvoerder van deze premie-innende instantie voor de bouw beweert in eerste instantie niet te zijn betrokken bij de opsporing van buitenlandse koppelbazen. Later blijkt dat in april vorig jaar tussen het SFB en de Bredase Belastingdienst orienterende gesprekken hebben plaatsgevonden.

“Aan het onderzoek hebben we verder niet deelgenomen. Naar aanleiding van de resultaten van de belastingdienst hebben wij gisteren om de dossiers gevraagd”, laat de woordvoerder van het SFB weten. “Onze afdeling Premie-inning kan dan in nauwe samenwerking met onze opsporingsafdeling gaan kijken of er ook premies ke worden teruggehaald uit het buitenland. Overigens zal dat heel moeilijk worden deze gelden boven water te krijgen omdat we werken onder het Nederlands recht. De opname van het werklandbeginsel in de cao zou een goede zaak zijn.”

Vergadering

Zowel Wildeman als de Belastingdienst beweren dat er veel intensiever met de opsporingsdienst als met de afdeling Premie-inningen van het SFB wordt samengewerkt. “Vandaag vergadert de Commissie Premie-inning in het SFB-gebouw”, gaat Wildeman verder. “Ik zal op de agenda van dit overleg zeker deze zaak laten zetten. In de commissie zitten ook mijn FNV-collega’s, het SFB en het AVBB.”

Reageer op dit artikel