nieuws

Valkenburg verklaart aanbesteding ongeldig

bouwbreed Premium

Burgemeester en wethouders van Valkenburg hebben een aanbesteding voor een onderhoudswerk van wegen en trottoirs ongeldig verklaard. De gemeente heeft het karwei vervolgens gegund aan een bedrijf dat niet had ingeschreven.

In totaal waren zes bedrijven uitgenodigd zich in te schrijven voor het werk. De reden dat het college van B en W de aanbesteding ongeldig verklaarde is dat er vlak voor of tijdens de aanbesteding onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden.

Een vertegenwoordiger van een van de deelnemende bedrijven, wegenbouwbedrijf Novo uit Kerkrade, verhoogde op het laatste moment de aanneemsom van f. 94 000 tot f. 119 400. De directeur Grondzaken van de gemeente die dit had waargenomen vroeg zich af waarom dit bedrijf op het laatste moment nog veranderingen moest aanbrengen. Volgens de woordvoerder van Novo was de correctie noodzakelijk in verband met een fout in de berekening van het btw-tarief, aldus de gemeente. De gemeente gelooft hier echter niet in en heeft besloten het werk niet te gunnen aan een van de inschrijvers. In een brief aan de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) heeft ze vervolgens gevraagd of de branchevereniging geen maatregelen kan nemen ‘tegen dergelijke onregelmatigheden’.

Desgevraagd laat een woordvoerder van de NVWB in een reactie weten te vinden dat er niet per se sprake hoeft te zijn van onregelmatigheden. “Een inschrijving mag tot op het laatste moment gewijzigd worden. In de praktijk komt het vaak voor dat een bedrijf telefonisch nog nieuwe financiele gegevens doorkrijgt die consequenties ke hebben voor het inschrijvingsbedrag. Ik vind dan ook dat de gemeente zaken suggereert die geheel niet aan de orde hoeven te zijn”.

Het wegenbouwbedrijf Novo was niet voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel