nieuws

V en W legt geld op tafel voor Zuid-Tangent

bouwbreed Premium

Verkeer en Waterstaat heeft f. 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van een deel van de Zuid-Tangent, een verbinding tussen Haarlem en Schiphol. De volledige Zuid-Tangent moet gaan lopen tussen IJmuiden en Weesp.

Er is nu geld voor de kern van het traject. In 1999 kan de verbinding tussen Haarlem en Schiphol, een stuk van 23 kilometer, in gebruik worden genomen.

De Zuid-Tangent wordt aangelegd als vrije busbaan. Die is geschikt om in de toekomst vanderd kan in een sneltrambaan. De kosten van de aanleg bedragen in totaal f. 463 miljoen. De verwachting is, dat de resterende f. 163 miljoen wordt opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport 1995-1999.

Reageer op dit artikel