nieuws

Toenemend verzet tegen plannen met beroepsonderwijs

bouwbreed Premium

De plannen van minister Ritzen met het beroepsonderwijs stuiten in toenemende mate op verzet. Nadat eerder het georganiseerde bedrijfsleven de voorstellen scherp bekritiseerde, hebben ook de christelijke onderwijsbonden KOV en PCO maandag aangedrongen op ingrijpende wijzigingen van het concept-wetsontwerp WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs).

De bij het CNV aangesloten bonden vinden het onaanvaardbaar dat Ritzen vergaande versterking van het praktijkgedeelte in de bestaande opleidingen wettelijk wil afdwingen. Ze vrezen aantasting van het eigen karakter van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het leerlingwezen. Op zich staan de bonden niet afwijzend tegenover pogingen om het praktijkgedeelte van het beroepsonderwijs te versterken, maar dan moet wel de haalbaarheid in het oog worden gehouden.

Dat doet Ritzen onvoldoende, vinden ze, bijvoorbeeld door geen rekening te houden met het beperkt aantal beschikbare ‘leerplaatsen’ in het bedrijfsleven. Ze verwijzen in dit verband naar het recent verschenen rapport van de commissie-Van Veen over de zogenoemde dualisering van het beroepsonderwijs. De commissie concludeerde dat lang niet elke opleiding zich leent voor het vergaand combineren van leren en werken. Wettelijke dwang werd ook door de commissie afgewezen.

Reageer op dit artikel