nieuws

Subsidies aan MKB komen onder vuur

bouwbreed

Een aantal subsidies aan het midden- en kleinbedrijf (tot honderd werknemers) kan de toets der kritiek niet doorstaan. Dertien miljoen gulden zou volgens een eerste verkennende studie van het ministerie van Economische Zaken ke worden geschrapt.

Veertien miljoen gulden zou gehandhaafd ke blijven als de betreffende regelingen ingrijpend worden gewijzigd. Het merendeel van de subsidies, f. 108,5 miljoen, wordt goed tot heel goed besteed. Dat bleek uit een lezing van mr. drs I. Sepers, directeur-generaal Economische Structuur van het ministerie van Economische Zaken, op een door de ING-Bank georganiseerde MKB-Beleidsdag. Volgens Sepers mogen aan de “zeer voorlopige uitkomsten nog geen definitieve conclusies worden verbonden.”

De subsidieregelingen zijn beoordeeld op de criteria van effectiviteit, efficiency en marktverstorende werking. Daaruit komt onder meer naar voren dat borgstellingskredieten en innovatiesubsidies zeer goed voldoen.

Reageer op dit artikel