nieuws

Skipark Zoetermeer mag vervroegd aangelegd

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland zal het recyclingsbedrijf van bouw- en sloopafval Westbreker een gedoogverguning verstrekken die het mogelijk maakt om nog voordat de milieu-effect rapportage is afgerond mag worden begonnen met de bouw van een skipark op het voormalige werkterrein van dit bedrijf in Zoetermeer.

Een en ander betekent dat Westbreker BV (dat voor 50% in handen is van NBM Amstelland Infrastructuur en Milieu en voor de andere helft in handen van aannemingsbedrijf Van Eck) nog dit jaar met de aanleg van het skipark kan beginnen.

Voor het bedrijf komt met deze beslissing een einde aan wat het een ‘langslepende affaire’ noemt.

Bouwafval

Het bedrijf werd in juni vorig jaar om milieuredenen namelijk de huur opgezegd door de gemeente Zoetermeer voor de locatie die het gebruikte voor het recyclen van bouwafval.

Volgens het huurcontract was Westbreker verplicht het terrein schoon en leeg op te leveren. Het verwijderen van de puinfundering en het afvoeren van de berg zeefzand stelde het bedrijf voor dusdanig grote problemen (de kosten van het schoonmaken belopen f. 25 miljoen) dat werd gezocht naar een andere milieu-technisch verantwoorde oplossing voor met name het zeefzand: een skibaan.

Recyclen

Westbreker heeft zich van het begin af aan niet echt verantwoordelijk gevoeld voor het schoon achterlaten van het terrein. Het bedrijf had namelijk een zeer milieuvriendelijke manier van recyclen uitgedacht, maar werd ingehaald door de milieuwetgeving.

Niet bekend

Op grond van de milieuwetgeving heeft het bedrijf zijn milieuvriendelijke manier van recyclen dus moeten staken.

De huur voor het terrein wordt echter nog steeds betaald omdat de huurder het niet schoon heeft achtergelaten en dus contractuele verplichtingen heeft. De gemeente Zoetermeer, de RIVM en Justitie hebben zich inmiddels achter het plan voor het skipark gesteld. De aanleg hiervan kan formeel echter pas beginnen nadat er een mer heeft plaatsgevonden.

Gedoogvergunning

Om de zaak te versnellen heeft Westbreker een gedoogvergunning aan de provincie gevraagd om al met de aanleg te beginnen in april, wanneer de mer-startnotitie gereed is. De provincie is heeft hier nu positief op gereageerd.

Het wachten is, aldus een woordvoerder van Van Eck, op de definitieve toestemming van de gemeente Zoetermeer.

Verwacht wordt dat het bedrijf nog dit jaar de eerste schop voor het skipark in de grond kan zetten.

Milieu-gedeputeerde Van der Vlist van de provincie Zuid-Holland laat weten het skipark een goede oplossing te vinden. Hij tekent erbij dat Westbreker uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid niet goed heeft opgepakt.

Chantage

‘In feite had het bedrijf het zeefzand moeten opruimen. Het heeft echter gedreigd zich failliet te laten verklaren wanneer ze die f. 25 miljoen had moesten ophoesten. dan was er helemaal niks gebeurd. Sommige mensen spreken van chantage. Zo ver wil ik niet gaan. De oplossing door er een skipark te realiseren vind ik alleszins acceptabel.’

Reageer op dit artikel