nieuws

Rotterdam heft leges voor toetsen bodemrapport

bouwbreed

De gemeente Rotterdam heft vanaf 1 februari leges voor het toetsen van bodemrapporten door de gemeentelijke toetsingscommissie. Deze commissie buigt zich wekelijks over de ingebrachte rapporten.

De indieners moeten de verschuldigde leges vooruit betalen. de rapporten moeten voldoen aan het gezamenlijk bodembeleid van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en aan het Rotterdams draaiboek bodemsanering.

Beoordeling van indicatief-, nulsituatie-, orienterend- en inventariserend onderzoek voor locaties kleiner dan 1 hectare kost f. 250 tegen f. 350 voor locaties groter dan 1 hectare. Nader onderzoek, saneringsonderzoek en het toetsen van een saneringsplan kost in beide gevallen respectievelijk f. 450 en f. 550. Bij een evaluatieverslag gaat het om respectievelijk f. 250 en f. 350. Deze bedragen houden verband met standaard 0onderzoek. De leges ke in afwijkende gevallen maximaal tot f. 2400 oplopen.

Nadere inlichtingen verstrekt de bodemtelefoon van Gemeentewerken Rotterdam via 010-4895928.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels