nieuws

Rockwool boekt meer winst bij lagere omzet

bouwbreed Premium

Het Rockwoolconcern boekte over 1993 een aanzienlijk beter resultaat dan het jaar daarvoor, ondanks een daling van de omzet met 2%. Vorig jaar bedroeg de omzet 4,9 miljard kronen (circa f. 1,5 miljard).

De teruggang wordt toegeschreven aan de verminderde vraag op alle markten met uitzondering van Duitsland. De winst na belasting is omgerekend f. 75 miljoen tegen f. 23 miljoen in 1992. De verbetering is het resultaat van een in dat jaar gerealiseerde reservering van f. 25 miljoen voor structuuraanpassingen die in 1993 hebben geleid tot een verlaging van het kostenniveau. Het concern heeft een vestiging in Roermond.

Reageer op dit artikel