nieuws

Rioolrecht voor eigen rekening

bouwbreed

Een Bussumse verhuurder van 680 woningen moet het rioolafvoerrecht van die woningen voor eigen rekening nemen. Het verweer dat de Huurprijzenwet verhindert dat de heffing via de huur aan de huurders wordt doorberekend, doet daaraan niets af.

Dat heeft de Belastingkamer van de Hoge Raad beslist.

De Hoge Raad sluit zich aan bij het oordeel van het Gerechtshof in Amsterdam, dat de gemeentelijke verordening rioolafvoerrecht 1990 uitsluitend de zakelijke gerechtigde van de woning voor het rioolrecht aanslaat.

De zaak heeft betrekking op 1991 toen per woning ruim honderd gulden aan rioolrecht moest worden voldaan.

Reageer op dit artikel