nieuws

Rioleringsplannen bij Friese gemeenten

bouwbreed

Waterschap Friesland heeft de Friese gemeenten in een brief gevraagd om zo snel mogelijk duidelijk te maken op welke plaatsen riolering zal worden aangelegd.

Het waterschap streeft ernaar om zoveel mogelijk veehouders op het riool aan te sluiten omdat zij per 1 augustus 1994 geen spoelwater uit melktanklokalen meer mogen lozen op het oppervlaktewater. Een aantal gemeenten heeft plannen om riolering aan te leggen.

Op dit moment zijn ruim 5000 melkveehouders nog niet aangesloten op een riool. Het spoelwater van de bedrijven verdwijnt nu in de meeste gevallen in het oppervlaktewater of in de gierkelder.

Uit onderzoek van de Grontmij is gebleken dat aansluiting van alle Friese veehouders op het riool een investering van bijna f. 183 miljoen vergt.

Overzicht

Waterschap Friesland benadrukt dat het niet de bedoeling is om alle boeren per se aan te sluiten. Op basis van het verkregen overzicht wordt gekeken waar aansluiting wel of niet rendabel is. De boeren ke kijken wat voor hen het meest aantrekkelijk is.

Alternatieven zijn een eigen zuivering, het afvoeren via een tankwagen naar een lozingspunt of het uitrijden van het spoelwater via de mest. De mest moet dan echter wel worden ondergewerkt.

Reageer op dit artikel