nieuws

Raad van Kerken neemt het op voor asielzoekers

bouwbreed

De Raad van Kerken keert zich tegen de gedachte dat Nederland vol is. In een brief aan de tien lidkerken stelt de raad dat er in Nederland inderdaad te weinig woningen zijn en dat er grote werkloosheid is, maar hij vindt het onjuist te denken dat deze problemen uitsluitend worden vergroot door de komst van asielzoekers en de aanwezigheid van vreemdelingen.

In ieder geval is het te gemakkelijk te beweren dat Nederland vol is, aldus de Raad, die zijn lidkerken verder opgeriep zich te verzetten tegen stemmingmakerij en het ‘uitspelen’ van de angst en vijandschap voor vreemdelingen in de komende verkiezingsstrijd.

Reageer op dit artikel