nieuws

Polen op zoek naar aannemers voor opknappen van hotels

bouwbreed Premium

Al enkele jaren gonst het van speculaties over de privatisering van de Poolse hotelketen Orbis. Tot op heden werd nog niets van de 57 hotels en meer dan 10 000 kamers verkocht. Wel had de regering al het besluit genomen dat deze hotels voor de privatisering eerst worden gemoderniseerd. De nieuwe regering onder leiding van premier Pawlak bevestigde dit plan.

Frans en Duitse consortia, bestaande uit investeerders, bouwbedrijven en financiele instellingen, komen al regelmatig in Warschau op bezoek inzake Orbis. De uitgangspunten en de wijze van privatisering zijn echter nog niet helemaal bekend. De regering Pawlak denkt over deze kwestie namelijk anders dan de vorige regering.

Het ziet er evenwel naar uit dat ook buitenlanders deze hotels ke kopen. Naast de Orbis-keten heeft Polen ook andere staatshotels zoals Syrena, die ook bijna allemaal worden geprivatiseerd. Ook beginnen in Polen de kleine familiehotels en -pensions sterk op te komen.

Tsjecho-Slowakije

Toen Tsjechie en Slowakije nog Tsjecho-Slowakije vormden hadden zij dezelfde privatiseringspraktijk. Het merendeel van de staatshote ls mocht door de eigen burgers worden ‘opgekocht’ tegen gratis verstrekte waardebonnen en slechts een klein deel van de hotelaandele n mocht in Westerse handen komen.

Dat was het beginsel maar kwam nog niet in de praktijk. Intussen is men tot het inzicht gekomen da t door deze massale privatisering van hotels geen geld beschikbaar komt voor reconstructie en modernisering. Daardoor ke ze niet als winstgevende hotels op de markt komen. Dat feit maakte een andere aanpak noodzakelijk. De privatisering van de hotels vindt grotendeels plaats in 1994 en zowel buitenlanders als eigen burgers ke er deelnemen.

Cedok

De grootste staatshotelketen was Cedok waaronder ook een organisatie voor kuuroorden ressorteerde. Deze twee ondernemingen beschikten over 550 hotels en meer dan 20 000 kamers.

Een deel van de aandelen die al in 1993 in handen van de burgers kwamen, zal in 1994 door midd el van doorverkoop terechtkomen bij professionele investeerders. Er wordt op grote schaal begonnen met renovatie en onderhoud waarbi j de hotels in de badplaatsen op de eerste plaats staan.

De 350 staatshotels van de voormalige DDR tellen ruim 100 000 kamers en kwamen in de handen van Treuhand, die verantwoordelijk was voor de privatisering van het hele land. Het oosten van Duitsland is de enige regio uit het vroegere Oostblok waar de privatisering lukte. In vier jaar was de economie grotendeels geprivatiseerd waaronder driekwart van de hotels. De grootste transactie was de verkoo p van de staatshotelketen Interhotel met 33 grote luxe hotels voor DM 2,3 miljard. Als koper trad een door Klaus Groenke en Axel Gutt man geleid consortium op. In 1994 komt het restant van de hotels op de markt en begint men op grote schaal met de renovatie en het o nderhoud.

*) Dr. A. Sandor leidt in Amsterdam het Business Buro Oosteuropa en schreef dit artikel in opdracht van het Exportplatform VROM.

Reageer op dit artikel