nieuws

OVI positief tegenover verdubbeling N37 en N34

bouwbreed

Het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI) adviseert minister Maij de f. 200 miljoen kostende verdubbeling van de N37 (Hoogeveen-Duitse grens) en de N34 (Holsloot-Emmen) op korte termijn uit te voeren.

Een en ander valt op te maken uit het ‘rapport van bevindingen inzake de tracenota/mer N37-N34’ dat het overlegorgaan op verzoek van minister Maij heeft opgesteld.

De minister presenteerde medio vorig jaar deze gecombineerde tracenota/mer waarin diverse varianten werden opgenomen.

De provincie Drenthe heeft echter niet onder stoelen of banken gestoken dat ze voor verdubbeling is en heeft met de minister inmiddels een wilsovereenkomst voor de realisatie hiervan getekend.

Maij zal binnenkort de knoop doorhakken, zo is de verwachting in Drenthe. Het rapport van de OVI vormt een positieve bijdrage ten aanzien van de beslissing van de verdubbeling.

Het Overlegorgaan, dat door de minister is ingesteld en bestaat uit een groot aantal bij de verkeersinfrastructuur betrokken organisaties, beveelt de verdubbeling met name aan vanwege de noodzakelijk geachte economische ontwikkeling van deze grensregio. Ook de verwachte verslechtering van de verkeersafwikkeling en het brede draagvlak bij de lokale overheden en het bedrijfsleven hebben tot dit advies bijgedragen.

Niet juist

Een minderheid van de OVI vindt het echter niet juist om op grond van specifieke regionale omstandigheden in te stemmen met plannen die niet tegemoet komen aan de landelijk geldende doelstellingen met betrekking tot het verkeer en vervoer en het milieu.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer is namelijk een minder vergaande variant opgenomen: een verdubbeling van de N37 en de ombouw tot autoweg van de N34.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels