nieuws

Overleg FBV en Soza over ww-korting

bouwbreed Premium

Ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken gaan op korte termijn in overleg met de Federatie van Bedrijfsverenigingen nu er een verschil van interpretatie blijkt te bestaan over de uitkering aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten als gevolg van in cao’s vastgelegde reparatiemodellen.

Volgens het ministerie moet de aanvulling op de wao-uitkering, waarin door verzekering van het wao-risico in een cao is voorzien, in mindering worden gebracht op de ww-uitkering. Dat zou conform de wet zijn.

Volgens de Federatie van Bedrijfsverenigingen is dat een foute interpretatie. Al in oktober 1993 heeft de FBV het ministerie op die foute interpretatie gewezen, aldus voorzitter Jaap van der Linden, tevens bestuurder van de bouwbond-FNV. Enig antwoord op de brief bleef tot heden uit.

Volgens hem is de FBV-interpretatie de juiste. “SVR-schriftgeleerden zijn dat met ons eens”, aldus Van der Linden, die er in zijn functie als bestuurder van de bouwbond-FNV aan toevoegde: “Het zou al te gek zijn als je a. arbeidsongeschikt bent geworden, b. bent afgeschat en c. geen aangepast werk kan krijgen, je ook nog op je aanvullende uitkering zou worden gekort.”

Behalve ambtelijk overleg tussen FBV-beambten en het ministerie komt ook de commissie van voorbereiding voor een FBV-bestuursvergadering over deze kwestie bijeen op 19 januari.

Reageer op dit artikel