nieuws

Ontgrondingen maken natuurbouw mogelijk

bouwbreed Premium

Aanvullende ontgrondingen moeten de herinrichting van de rond 100 ha grote Hiensche (uiter)Waard bij Dodewaard in de Betuwe financieel mogelijk maken. Na uitvoerige voorbereidingen zijn de aanvragen ervoor ingediend.

Naar verwachting van de vele betrokkenen zullen de vergunningen door de provincie Gelderland spoedig worden verleend.

In de Hiensche Waard aan de Waal is in het verleden al aardig naar klei en zand gegraven. Het gebied verdient heringericht te worden maar het geld hiervoor ontbreekt de gemeente.

De kosten van de herinrichting zullen nu door steenfabriek De Waalwaard BV in Dodewaard en Van Roosmalens Transport en Handelmij BV te Maatricht worden gedragen. Voor wat, hoort wat echter. Zo wil Van Roosmalen nog 6 tot 8 ha ontzanden waardoor goed 400.000 m3 industriezand in een tot twee jaren vrijkomt.

Veel is dit niet ‘maar alle beetjes helpen’ lacht directeur Huub van Roosmalen. Door de ligging in de uiterwaarde komt het industriezand beschikbaar voor de landelijke voorziening. Het eveneens vrijkomende ophoogzand kan worden gebruikt voor de herinrichting.

Steenfabriek

Groter nog is het belang voor de steenfabriek. Uit de waard kan nog rond 800000 m3 keramische klei worden gewonnen. De fabriek kan daarmee tien tot vijftien jaren vooruit. Door de winning is de grondstoffenvoorziening van de fabriek, en daarmee het voortbestaan, voor lange tijd verzekerd. Het verklaart het aanbod van beide bedrijven die ook op hun kosten Heidemij Advies en LB&P, bureau voor landschaps-oecologisch onderzoek, het herinrichitngsplan hebben laten ontwerpen. Dit plan bestrijkt de gehele ruim 100 ha grote uiterwaard.

In tegenstelling tot vele andere ontgrondingen stuit deze bij uitzondering niet op tegenstand van milieu-activisten en/of plaatselijke bevolking.

Dodewaard

Trouwens ook de directie van de kerncentrale in Dodewaard heeft medewerking toegezegd. Desondanks moest een jarenlange weg worden afgelegd eer de ontgrondingsvergunningen konden worden aangevraagd. Dit is eind vorig jaar gebeurd. De ‘gegronde’ verwachting bestaat dat zij op redelijk korte termijn verleend zullen worden.

Reageer op dit artikel