nieuws

NWR en NVB vrezen voor woningnood

bouwbreed Premium

De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) ondersteunt de waarschuwing van de Nationale Woningraad dat Nederland aan de vooravond van een nieuwe woningnood staat. Volgens de NVB worden er ondanks toezeggingen van de rijksoverheid niet of nauwelijks meer woningen gebouwd. De regeringspartijen CDA en PvdA willen dat er nu snel duidelijkheid komt over de woningbouwplannen in de Randstad.

In zijn jaarrede zei algemeen directeur van de NWR, drs. B.G.A. Kempen uiterst bezorgd te zijn over het snel oplopende woningtekort. “Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen ontstaat vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog opnieuw woningnood in Nederland.”

Volgens Kempen valt te verwachten dat de produktie van woningen in 1994 een laagte-record zal vestigen. Maar ook voor de jaren na ’94 is Kempen alles behalve optimistisch.

De pijn zit volgens hem in de beschikbaarheid van bouwlocaties voor grootschalige poen. Hoewel in de Vierde Nota-extra diverse bouwlocaties in de vier grote stadsgewesten zijn aangewezen is de overheid onlangs pas met het stadsgewest Haaglanden tot duidelijke overeenstemming gekomen.

De onderhandelingen met de overige drie stadsgewesten (Rotterdam, Utrecht en Amsterdam) verlopen moeizaam.

Zorgelijk

In een reactie op de jaarrede van Kempen zegt drs. N. Riedijk, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, de situaties eveneens zorgelijk te vinden. “Er is duidelijk een oplopende woningbehoefte. En aan de ene kant zie je dat de vrije sector het goed doet. Maar omdat door het overheidsbeleid de premiebouw is teruggedrongen kun je per saldo niet van een opleving spreken. Er wordt dus zeker niet meer gebouwd.”

Snel duidelijkheid over de bouwlocaties maar ook goede voorwaarden scheppen voor de marktpartijen zijn in de ogen van Riedijk noodzakelijk om het tij nog enigszins te keren. “Dan zullen ze bij VROM wel gaan zeggen dat de onderhandelingen met de stadsgewesten bijna zijn afgerond en dat volgend jaar alle remmen los ke. Maar, nog afgezien van de vraag of het mogelijk is om dan de produktie enorm te laten toenemen, is het misschien te laat.”

Volgens NWR-directeur Kempen heeft de vrije-sectorbouw voor een goede opvang gezorgd, dit ook vooral door de sterk gedaalde rente.

“Als door een onverhoopt oplopende rente voor hypotheken de koopsector zich minder florissant zou ontwikkelen zal het tekort nog sneller oplopen. Het Centraal Planbureau rekent al op een tekort van zo’n 250000 woningen in 1995/1996 en verwacht als gevolg daarvan aanzienlijke maatschappelijke spanningen.”

Migranten

Het nijpend woningtekort wordt in de visie van Kempen beinvloed door een sterke instroom van migranten. ‘Het CBS raamt die voor de komende vijf jaar op 50 000 personen per jaar. Die mensen hebben direct behoefte aan zelfstandige woonruimte’, aldus Kempen.

In een reactie op de jaarrede van Kempen hebben de regeringspartijen CDA en PvdA laten weten snel duidelijkheid te willen hebben over de voortgang van de woningbouwplannen in de Randstad.

Reageer op dit artikel