nieuws

Morgo verwerft keurings- BDA-rapport rooster

bouwbreed Premium

Morgo heeft als eerste een BDA-keuringsrapport van een ventilatierooster verworven. Het bedrijf heeft het beproevingsrapport ontvangen voor zijn Top-Air-rooster.

Morgo heeft zijn rooster laten keuren, om er zeker van te zijn, dat het voldoet aan de nieuwe normen volgend uit het Bouwbesluit.

Het betreft een schuifrooster van 1053 x 152 mm, inclusief de kopschotten. Het rooster is van gaas te voorzien.

Het is het eerste rapport, dat BDA Keurings- en Certificeringsinstituut BV te Gorinchem op dit gebied heeft gemaakt, ondanks het feit dat het instituut zich al jaren intensief bezighoudt met het testen van gevel- en dakconstructies.

Conclusies

Het keuringsrapport bevat een aantal belangrijke conclusies. Het ventilatierooster is overeenkomstig NEN 2778 waterdicht bij een luchtdrukverschil tot 200 Pa aan toe. Het rooster is derhalve toe te passen in gebieden die zijn aangemerkt als windgebied ll en III, dus heel Nederland behoudens de kop van Noord-Holland en de waddeneilanden. In windsnelhedengebied ll zijn de roosters toe te passen tot een bebouwde hoogte van 15 meter en in windgebied lll, dus min of meer in oostelijk Nederland tot een bouwhoogte van 33,3 meter. Verder heeft het ventilatierooster conform NEN 2686 in gesloten stand, met en zonder gaas, een luchtdoorlaat van 0,278 dm3/s.

Bouwbesluit

De geluidsreductie in geopende toestand en zonder gaas bedraagt 23 dB(A) en in gesloten toestand 28 dB(A). Met behulp van dit rooster zijn volgens het bedrijf Morgo Verkoopmij. BV te Zutphen gemakkelijk gevels te construeren, die voldoen aan het Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel