nieuws

Miljoenenplan voor vaarverbinding

bouwbreed

De provincie Flevoland wil voor een bedrag van f. 10 miljoen een directe vaarverbinding tussen het Veluwe- en het Markermeer realiseren. Men hoopt zo het boottoerisme in het gebied te stimuleren. Volgens de planning moet de verbinding in 1997 voltooid zijn.

De vaarroute zou respectievelijk via de Hoge Dwarsvaart (bij het gemaal Lovink te Harderwijk), een gedeelte van de Hoge Vaart, de Larservaart, een gedeelte van de Lage Vaart en de Lage Dwarsvaart naar het Markermeer moeten lopen. Belangrijkste te treffen voorzieningen zijn dan een sluis of schepenlift bij het gemaal Lovink en een sluis in de Larservaart.

Uit ambtelijke contacten is gebleken dat voor 1994/1995 naar verwachting rekening kan worden gehouden met een rijksbijdrage van 50% in de realisering van de eerste fase (in 1994) van de directe vaarverbinding. Dat betreft de aanleg van de Larsersluis. Na afronding van de haalbaarheidsstudie naar een schepenlift (medio 1994) kan er mogelijk in 1995 bij het gemaal Lovink met de tweede fase begonnen worden.

De provincie Flevoland gaat bij de realisatie van de directe vaarverbinding (f. 10 miljoen) uit van de volgende totale kostenverdeling, bijdrage rijk 50%, eigen bijdrage 45%, de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde 5%. Behalve Dronten hebben ook b en w van Lelystad en Zeewolde al de bereidheid getoond om deze f. 167.000 te geven.

De aanleg van de Larsersluis kost zo’n f. 2,4 miljoen, inclusief voorbereidings- en uitvoeringskosten. De exploitatiekosten zullen relatief gering zijn omdat het een zelfbedieningssluis gaat worden. Het plan voor een schepenlift of sluis bij het gemaal Lovink staat voorlopig begroot op f. 7,6 miljoen.

Dan moeten er op de route verder nog enkele kleine aanvullende voorzieningen worden uitgevoerd, zoals het vervangen van de ponton-fietsbrug in de Hoge Dwarsvaart en de bouw van een aanlegsteiger in de Larservaart.

Reageer op dit artikel