nieuws

Locatiekeuze stortplaats N-Holland in strijd met rijksbeleid

bouwbreed

De locatiekeuze van Gedeputeerde Staten Noord-holland voor een nieuwe stortplaats midden in een natuurgebied, op het zogeheten PEN-eiland, is in strijd met het rijksbeleid.

Dit antwoordt minister Bukman van LNV op schriftelijke vragen van de Kamerleden Swildens-Rozendaal (PvdA), Esselink (CDA) en Eisma (D66). Volgens Bukman is in het Structuurschema Groene Ruimte vastgelegd dat de wezenlijke kenmerken en waarden van een ‘kerngebied’ als het PEN-eiland niet mogen worden aangetast tenzij daar een zwaarwegend maatschappelijk belang mee is gemoeid en er geen alternatief voorhanden is. Dat alternatief is er in dit geval wel, in de vorm van de Gemeenschapspolder-Oost.

Reageer op dit artikel