nieuws

LHC begint met actie in Potsdam

bouwbreed

The Lighthouse Club Nederland start binnenkort een landelijke actie voor renovatie van de Hollandse wijk in Potsdam. De eerste gift van f. 10000 is reeds binnen, een toezegging van f. 25000 aan goederen eveneens, hoewel het officiele startsein nog moet worden gegeven. De actie wordt niet alleen gericht op de ongeveer 900 leden van de LHC, maar op de gehele Nederlandse bouwwereld.

De eerste gift en toezegging kwamen spontaan binnen toen bekend werd dat de actie -eindelijk- kon beginnen. Sinds de vorige Utrechtse bouwbeurs waren de plannen in voorbereiding, maar er kwam geen schot in, omdat de Duitse regelgeving, de nawerking van de Oostduitse mentaliteit en het eigendomsrecht doorlopend voor uitstel zorgden.

Vooral het eigendomsrecht speelde de commissie parten. Het gehele Hollandische Viertel, waar Cobouw al verschillende malen aandacht aan besteedde en waaruit de actie is ontstaan, was eigendom van de (Oostduitse) staat geworden. Na het afbreken van de Berlijnse Muur kwamen de oorspronkelijke eigenaren of erfgenamen in beeld. Het heeft geruime tijd geduurd, voordat in deze juridische chaos orde op zaken kon worden gesteld door de gemeente Potsdam.

Het is nu zover geregeld, dat elk pand kan worden gerenoveerd, ook zonder dat de wettige eigenaar bekend is of toestemming wil geven. Met de algehele restauratie en renovatie houdt de Jan Bouman Verein in Potsdam zich bezig, een vereniging genoemd naar de Amsterdamse bouwmeester van het Hollandische Viertel, onder leiding van de Stadtdirektor dr Przybilski.

Stichting

De commissie van de LHC, die zich enkele jaren met de voorbereiding heeft bezig gehouden, bestaat uit K. Zeevenhoven, M.E.F. de Looff, ing J.C.C.. van Steijn, ir J.W.W Jansen en K. Stuut, later aangevuld met ir. L. Dorjee. Voorzitter K. Zeevenhoven was ook vice-president van de Jan Bouman Verein.

In zijn functie van voorzitter van de commissie wordt hij opgevolgd door Dorjee, die thans ook vice-president van de Jan Bouman Verein is en derhalve veelvuldig in Potsdam moet vergaderen. Omdat de Hollandse wijk in Potsdam het grootste Nederlandse bouwpo buiten ons land betreft en de culturele waarde hoog wordt aangeslagen, vond de commissie het zinnig de actie tot herstel uit te breiden tot de gehele Nederlandse bouwwereld. Vandaar ook, dat het hoofdbestuur van de LHC het correct achtte, de commissie om te vormen tot een stichting, die zelfstandig opereert, maar wel verantwoording schuldig is aan het hoofdbestuur. Bovengenoemde commissieleden zijn derhalve lid van de raad van bestuur van de Stichting Hollandsche Wijk Potsdam geworden.

De actie, die nu gaat starten, heeft als motto ‘Draagt uw steentje bij’. Onderwerp van deze actie is het restaureren van het monumentale dubbele hoekpand Strasse der Jugend 1/ Fr. Ebertstrasse 31 – een gezichtsbepalend monumentaal gebouw van de Hollandse wijk. De Jan Bouman Verein heeft het voor een Dmark voor veertig jaar in erfpacht gekregen. Bovenin komen sociale woningen -voorwaarde voor subsidie- en gelijkvloers zullen ruimtes worden ingericht voor sociale/culturele doeleinden. Gedacht wordt aan een Nederlands Cultureel centrum, in samenwerking met de Nederlandse overheid. Ons land heeft in omringende landen zo’n centrum, maar nog niet in Duitsland. De stichting heeft de Jan Bouman Verein steun in de vorm van een actie toegezegd, als zij de financiele voorwaarden in principe rond heeft, zodat de restauratie kan beginnen. Zover is het nu.

Steengoed

In feite is steeds gewacht op steun uit ons land. Die steun komt er nu aan. “Draagt uw steentje bij” slaat eigenlijk alleen symbolisch op de voorgevel, waar honderdduizend stenen in zitten. Over de rest praten we niet eens. Elke steen stelt f. 25 voor, zodat niet alleen bedrijven, instellingen en organisaties ke meedoen, maar ook particulieren. Zoveel te meer stenen worden verkocht, zoveel te beter natuurlijk.

Niet alleen geld, ook diensten en produkten zijn welkom. Ze ke meestal ter plaatse niet worden gebruikt, maar wel in ons land verkocht, zodat ook dit onderdeel weer geld opbrengt. Intussen zijn op dit gebied in principe al verschillende toezeggingen gedaan.

En om het een beetje ludiek te houden: iedere deelnemer aan de actie ontvangt een telefoonkaart met het opschrift “Steen Goed” Wie bijvoorbeeld tien stenen voor de restauratie koopt, ontvangt als bewijs van deelneming aan de actie tien telefoonkaarten, die men naar wens kan gebruiken of aan relaties geven. Cobouw heeft enkele jaren geleden toegezegd de lezer op de hoogte te houden van de actie Potsdam. Die is nu, na de toegelichte vertraging, op gang gekomen. Om ook uw steentje of andere vorm van medewerking bij te dragen, hebt u de naam van de penningmeester van de Stichting Hollandse Wijk Potsdam nodig. Dat is ing. J.C. van Steijn, Grotiuslaan 8, 2353 BV, Leiderdorp, tel. 071-892935, fax 071-4173225; rekening van de Stichting ABN-AMRO Leiderdorp, nr 44.95.544.252, giro van de bank 9200.

Reageer op dit artikel