nieuws

Leegstand remparachute verbetering kantorenmarkt

bouwbreed

De leegstand van oude gebouwen in centra hangt als een remparachute aan het ontstaan van de broodnodige schaarste in de kantorenmarkt.

Huurders verlaten namelijk de door de Vinex zo bepleite centrumlocaties en nestelen zich in planologische wangedrochten, zoals Amsterdam Zuid-Oost.

Vastgoedbankier FGH Bank haalt in zijn jaarbeschouwing van dit jaar fors uit naar overheid en rijk. “De leegloop van de stedelijke centra is in de hand gewerkt door een overheidsbeleid dat onder de naam ‘Gebundelde Concentratie’ spreiding over Nederland voorstond. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat vrijwel elke Nederlandse gemeente streeft naar een eigen bedrijven- en kantorenpark.”

Het gevolg van dit beleid is leegstand “en veelal weer groene weiden aan de rand van gemeente die plaats moeten maken voor kantoren en bedrijfspanden”.

Herontwikkeling

Een oplossing zou zijn als leegstaande gebouwen in centra een nieuwe bestemming krijgen en er een halt zou worden toegeroepen aan nieuwbouw. Het probleem is dat poontwikkelaars en beleggers volgens FGH bij herontwikkeling liever eerst de kat uit de boom kijken. “Daar komt bij dat de financiering van dergelijke poen een uiterst complexe en soms delicate onderneming is. Daarnaast maakt de milieuproblematiek herontwikkelen tot een moeilijke zaak.”

De overheid zou het ‘transformatiebeleid’ beleidsmatig moeten ondersteunen. FGH Bank: “Zo zouden bijvoorbeeld de eerstkomende jaren bouwvergunningen voor nieuwbouw simpelweg geweigerd dienen te worden; daartegenover moet een stimuleringsprogramma voor renovatie- en transformatiepoen komen te staan.”

Landauer

De beschouwing van FGH werd dinsdagavond gepresenteerd op een bijeenkomst over de Amerikaanse vastgoedmarkt. Landauer Real Estate Counselors hield voor een select gezelschap vastgoed-industrielen een verhaal over deze moeilijke markt. De Amerikaanse vastgoedmarkt wordt gezien als een voorbode van wat mogelijk kan gaan gebeuren in Europa. Wegblijven was het devies.

“Ondanks herstel van de Amerikaanse economie is bijvoorbeeld de kantorenmarkt nog geheel uit balans”, verklaarde Hugh Kelly, onderzoeksdirecteur van Landauer. “Een lichtpuntje is dat de gemiddelde leegstand met 2 procent vorig jaar is teruggelopen tot 17 procent, maar dat is nog veel te hoog om te ke spreken van een gezonde markt.”

Rechtszaak

Uit de nieuwste jaarbeschouwing van de FGH Bank kan worden opgemaakt dat deze volle dochter van Aegon een meer dan goed jaar achter de rug heeft. In 1993 werd ruim _2,3 miljard aan nieuwe kredieten in Nederland verstrekt. Ten opzichte van 1992 is dat een groei van _600 miljoen. De nettowinst over 1992 bedroeg _31 miljoen. In mei worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Er wordt in het betoog met geen woord gerept over de rechtszaak die de Belastingdienst tegen FGH Bank heeft aangespannen. De bank zou samen met Breevast betrokken zijn bij een aanzienlijke belastingzaak. Volgens een woordvoerder zit er weinig schot in de zaak. “Advocaten wisselen met regelmaat hun stukken uit. Op deze manier kan het nog jaren duren.”

Reageer op dit artikel