nieuws

Landelijke arbo-actie wegenbouw op stapel

bouwbreed

De Arbeidsinspectie overweegt een grote landelijke actie op te zetten die werkgevers en opdrachtgevers moet dwingen de arbeidsomstandigheden voor in de wegenbouw te verbeteren. Uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt namelijk dat de arbeidsomstandigheden in deze branche nog veel te wensen over laten.

Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie geeft te kennen dat er aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek een actie wordt overwogen, waarbij inspecteurs systematisch de werken afgaan. Wanneer de arbeidsomstandigheden niet in orde blijken te zijn zullen er sancties volgen.

Het onderzoek dat de inspectiedienst de laatste maanden, samen met de NVWB, VBW-Asfalt de stichting Arbouw en Aboma, heeft uitgevoerd, geeft namelijk een niet al te rooskleurig beeld van de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.

Een belangrijk deel van de problemen is overigens te wijten aan de wegbeheerder, die bij het uitvoeren van werkzaamheden verantwoordelijk is voor de afzetting. Het ontbreken van wegafzettingen of het niet nauwkeurig aanbrengen ervan blijkt zeer regelmatig voor te komen terwijl dit het grootste gevaar vormt in de wegenbouw.

Op de voor het onderzoek bezochte werken zijn door de Arbeidsinspectie steeds terugkerende gebreken gevonden, zoals het ontbreken van oranje pionnen of andere verkeerstekens om aan te geven dat er werkzaamheden gaande zijn. Op tweebaanswegen gebeurt het regelmatig dat het verkeer gewoon door kan rijden waardoor er ‘levensgevaarlijke situatie’ ontstaan. In sommige gevallen is zelfs geconstateerd dat het wegenbouwpersoneel zelf het verkeer moest regelen.

Zelden

Maar ook de werkgever blijkt zich zelden aan de geldende arbo-regels te houden. “De bedrijven die alles tot in de puntjes hebben geregeld zijn zeldzaam”, zo meldt een woordvoerder van die dienst. Maar liefst bij 50 procent van de bedrijven zijn de sanitaire voorzieningen niet in orde. Daarnaast blijkt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nog lang geen gemeengoed te zijn. Tenslotte is het ook met de ergonomie droevig gesteld. Niet zelden kwamen de inspecteurs machinisten tegen die “de hele dag half gedraaid op een stoel zitten die je eigenlijk niet eens meer een stoel mag noemen”.

Reageer op dit artikel