nieuws

Koopprijzen met gemiddeld 9 procent gestegen NVM: Bouw sociale sector verergert woningnood

bouwbreed

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) steunt de Nationale Woningraad in de stelling dat er een woningnood dreigt. Wel waarschuwen de makelaars er voor dat de oplossing voor dit probleem niet ligt bij het massaal bouwen van sociale huurwoningen. “Het zou een fatale misvatting zijn als alle ogen nu ineens op de sociale sector worden gericht.”

Dit zei de NVM-voorzitter B. van Groenigen, gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak in Den Haag. Bij die gelegenheid maakte de NVM ook de cijfers van de koopwoningenmarkt bekend. Daaruit blijkt dat de prijs van koopwoningen nog altijd aan het stijgen is. Woningen tot f. 300 000 werden in 1993 gemiddeld dertien procent duurder. De prijzen van woningen boven de f. 300 000 stegen met gemiddeld drie procent.

Zorgen

Van Groenigen zei zich buitengewoon zorgen te maken over deze marktontwikkelingen. Volgens de voorzitter is er hier sprake van een buiten-proportionele prijsstijging. “Prijsstijgingen van elf tot dertien procent zijn te groot. Het gevaar bestaat dat de consument voor een stuk lucht gaat betalen. Tevens komt de verhouding met de prijzen van nieuwbouwwoningen behoorlijk scheef te liggen.”

Vraag

De oorzaak van de snelle prijsstijging moet volgens Van Groenigen vooral worden gezocht in het feit dat ondanks de verslechterde economie er een aanhoudende vraag naar koopwoningen is. Door de stijgende huren en de lage hypotheekrente neemt deze vraag alleen nog maar toe. Tel daarbij het gebrek aan voldoende bouwlocaties en beschikbare woningen en de prijs wordt met name in het middensegment opgedreven.

In zijn nieuwjaarstoespraak pleitte Van Groenigen voor het meer bouwen in met name het duurdere segment tussen de f. 275 000 en f. 325 000. “Het tekort dat in deze prijsklasse bestaat is enorm en belemmert de doorstroming zodanig dat verstopping optreedt.” Tevens benadrukte de NVM-voorzitter voor het belang van de marktconformiteit. “Ook woningen onder het prijsniveau van f. 275 000 moeten worden gepland om de problematiek op de woningmarkt te helpen oplossen. Woningen bouwen op de verkeerde plaats voor de verkeerde mensen is water naar de zee dragen.”

Sociale sector

In dat kader waarschuwde hij ook voor een al te grote aandacht voor de bouw van woningen in de sociale sector. De boodschap van de Nationale Woningraad dat er een nieuwe woningnood aan het ontstaan is wordt door de NVM onderschreven. “De oplossing”, zo hield hij zijn gehoor voor, “zit hem naar ons idee echter niet alleen in het realiseren van woningen in de sociale huursector zoals de NWR voorstaat. Het zou een fatale misvatting zijn indien alle ogen daarop gericht zouden worden. De woningnood waar de NWR van spreekt zou dan pas echt ke gaan ontstaan. Als de doorstroming niet op gang komt door te geringe bouw van vrije sector woningen, ke ook huurders niet overstappen naar een koopwoning omdat de verstopping niet wordt opgelost.”

Volgens Van Groenigen is er al heel veel gewonnen als er in ieder geval gebouwd gaat worden. De NVM dringt er bij de grote steden op aan over de Vinex-bouwlocaties snel met de overheid tot een akkoord te komen. Zoals bekend heeft alleen het stadsgewest Haaglanden met het rijk een overeenstemming bereikt.

Tarieven

De NVM maakte gisteren tevens bekend dat de tarieven van makelaars bij de aan- en verkoop van woningen voortaan vrij worden gelaten. Tot dit besluit zijn de makelaars gedwongen door de Algemene Maatregel van Bestuur van staatssecretaris van Economische Zaken over de horizontale prijsbinding. Zoals bekend mogen in het kader van deze wet geen onderlinge prijsafspraken worden gemaakt. De NVM heeft bij de staatssecretaris tevergeefs een ontheffing voor deze maatregel aangevraagd. De NVM zal haar leden nu slechts adviestarieven geven. De makelaar is dan vervolgens vrij of hij een dergelijk advies wel of niet opvolgt.

Reageer op dit artikel