nieuws

Kamer wil haast met Nota Coordinatie bouwbeleid

bouwbreed

Het ministerie van VROM moet haast maken met de opstelling van de Nota Coordinatie Bouwbeleid. Dat vindt de Vaste Kamercommissie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De Kamercommissie wacht -evenals de bouw overigens- al enige jaren op een beleidsstuk over de coordinatie van het bouwbeleid en de functie van de coordinerend bouwminister. Om die nota nu eindelijk eens boven tafel te krijgen heeft de commissie, op voorstel van de CDA-fractie, besloten de rapporten van de commissie Nijpels over het bouwen in Europese competitie aan te houden en pas te bespreken in samenhang met de Nota Coordinatie Bouwbeleid.

Reageer op dit artikel