nieuws

Industriepark bij Heerenveen afgelast

bouwbreed Premium

De aanleg van een 300 hectare groot industriepark tussen Heerenveen en Joure gaat niet door. De EG wil namelijk geen geld uit de Europese Structuurfondsen in het po steken.

De provincie Friesland was de aanjager van het megapark-plan, dat zich specifiek richtte op de vestiging van (buitenlandse) investeerders. De kosten van aanleg van het industrieterrein bedroegen ruim f. 70 miljoen.

Aan de EG was een bijdrage van f. 28 miljoen gevraagd. Brussel wil het megapark echter niet als zogenaamd 5B-object aanmerken. Dit is een subsidiepot, bedoeld voor de ontwikkeling van sociaal-economisch achtergebleven plattelandsgebieden. Op advies van landbouwminister Bukman geeft de EG de subsidie nu aan andere regio’s in plaats van aan Heerenveen. De te vestigen bedrijven in het megapark zouden werk moeten bieden aan 2000 tot 3000 personen en zo de economie en werkgelegenheid in Friesland ke opkrikken.

Reageer op dit artikel