nieuws

Hongarije doet helft grond van de hand

bouwbreed

In Hongarije wisselt in de komende maanden ongeveer de helft van ’s lands grondbezit van eigenaar. Het parlement besloot in 1990 tot deze maatregel.

Sinds december 1992 zijn zo’n 10 000 percelen geveild. De interesse voor grondverwerving blijkt aanzienlijk hoger dan de regering in Boedapest eerder verwachtte. Op dit moment bezitten ruim 250 000 Hongaren grond. Dit aantal zal in de komende maanden met pakweg 200 000 stijgen. Een wetsvoorstel wil het grondbezit beperken tot 300 hectare per persoon.

Halverwege dit jaar moet Hongarije ruim 1,3 miljoen aanvragen voor schadevergoeding hebben afgehandeld. Een deel van deze verzoeken gaat terug tot 1938. De begunstigden ontvangen bonnen die men kan inruilen voor grond en percelen. De bonnen ke ook opgaan aan aandelen in geprivatiseerde bedrijven en aan woningen. Bij gebrek aan andere maatstaven wordt de kwaliteit van de te veilen grond berekend in goudmarken per hectare. Deze waardering stamt uit de regeringsperiode van de Oostenrijkse keizerin en Hongaarse koningin Maria Theresia. In die tijd kwam het kadaster van de dubbelmonarchie tot stand. Het rekenen met goudkronen bleef tot 1945 bestaan.

Bij grote steden

Geinteresseerden geven van tevoren aan welke stukken men wil verwerven en hoeveel bonnen men wil uitgeven aan een goudkroon. De gemiddelde prijs per hectare van 20 tot 25 goudkronen kan daardoor lager uitvallen. Alleen Hongaarse staatsburgers uit de regio waar de grond wordt verkocht ke zich aandienen. Nabij de grote steden en langs het Balatonmeer zal de uiteindelijke verkoopprijs mede door de grote belangstelling boven de doorsneewaarde komen te liggen. Een aanzienlijke interesse doet zich ook voor nabij de grens met Oostenrijk en in het oosten van Hongarije. In het laatste geval hopen de gegadigden met eigen grond hun toekomst te verbeteren. De werkloosheid beloopt hier om en nabij 25 procent.

De hervorming van het grondbezit gaat ten koste van de landbouwcooperaties en de dorpen. De cooperaties raken hun landbouwgronden kwijt en zien daardoor de toch al lage inkomsten nog verder dalen. In het verlengde daarvan neemt de werkloosheid in de dorpen toe. Temeer omdat opsplitsing van de grond een modernisering van de landbouw in de weg staat.

Veiling van de genoemde gronden blijkt evenwel niet voldoende om aan de vraag te ke voldoen. Om die reden worden ook grond en percelen van de staat verkocht. Het gaat hier om landgoederen van zo’n 5000 hectare. De regering zal er naar verluidt alles aan doen om aan de vraag tegemoet te komen. Grondbezit betekent een versterking van het conservatieve electoraat, een niet onbelangrijk feit gezien de komende verkiezingen. Daarbij dwingt grondbezit de eigenaren tot zelfstandig handelen wat ’s lands economie volgens de regering op termijn ten goede zal komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels