nieuws

Hoe zal de regering Papandreou het komende half …

bouwbreed

Hoe zal de regering Papandreou het komende half jaar het voorzitterschap van de Europese Unie gaan invullen? vraagt De Groene Amsterdammer zich af.

Volgens het weekblad leidt het meest geisoleerde lid aan een Calimero-complex: “niemand begrijpt ons, niemand houdt van ons en iedereen kiest partij voor de vijand”. Ook Wilhelmus S.P. Fortuyn verklaart in een interview een dergelijk gevoel te hebben. Vooral zijn verwijt aan de adres van de PvdA dat deze de oorzaak was van de groei van de CentrumDemocraten viel in slechte aarde. De adviseur lijkt zich te hebben neergelegd bij het feit dat Nederland nog niet toe is aan zijn hervormingen. Verder aandacht voor het leven en werk van dichter/schrijver J.J. Slauerhoff.

“Goede huisvesting is een basisvoorwaarde”. Ook nu nog ergert het Adri Duivesteijn, directeur van het Nederlands Architectuurinstituut, wanneer een architect geen wezenlijke interesse heeft voor de manier waarop het volk gehuisvest wordt. Samen met zijn broer John, directeur van het Haagse Volksbuurtmuseum, blikt hij in HP/De Tijd, terug op de goede oude Schilderswijktijd. Even verderop -op het Binnenhof- blijkt de belangstelling voor Europarlement minimaal te zijn. Veel Europarlementariers voelen zich dan ook “gekwetst, niet begrepen en bovenal genegeerd”; een blik op het leven van Nederlandse Euro’s. Ook Johan Cruijff heeft communicatieproblemen. Het blad doet uitgebreid verslag over het hoe en waarom hij uiteindelijk toch geen bondscoach werd.

De onttakeling van de Navo baart Buitenlandse Zaken ernstige zorgen. Zo blijkt uit een vertrouwelijke notitie van het ministerie van dit najaar. Minister Kooijmans stuurde zijn ambassadeurs in Navo- en voormalige Warschaupact-landen een uitvoerige telex over de visie van het departement op de verdragsorganisatie. Dit als eerste fundamentele bijdrage ter voorbereiding van de grote Navo-top van 10 januari.

Vrij Nederland brengt tevens een artikel over Groen Links en z’n vroegere erfvijand, het Centraal Planbureau. Zijn partijprogramma ‘De wereld als woning’ moet milieubewust en realistisch zijn. Wordt er doorberekend of afgerekend?

In Hervormd Nederland een interview met sociale-zekerheidshoogleraar P. van Wijngaarden. Iedereen een deeltijdbaan en een basisinkomen. Van Wijngaarden wil alle burgers een contract aanbieden. Werkgevers zijn meestal tegen deeltijdwerk en juist voorstanders van verlenging van de bedrijfstijd. Het stimuleren van deeltijdwerk is een taak van de vakbonden en vooral van de overheid, en dan niet op de rechtlijnige toer door de werkgevers op hoge kosten te jagen en deeltijdwerk erdoor te duwen, maar door het sociaal stelsel dat de afgelopen jaren geleidelijk uit zijn jas is gegroeid, drastisch te wijzigen.

PvdA-er Dig Istha en CDA-er Frits Wester zijn de prominentste twee voorlichters op het Binnenhof. Hun toenemende invloed ontlokt een kritische benadering aan politici, publiek en parlementaire journalistiek. Gaat het neerzetten van de krachtdadige politicus Brinkman ten koste van de inhoud? In de Elsevier een artikel over luiwammesen en glamourboys. Ook brengt het blad een interview met Ton de Kok. Elf jaar lang weigerde hij een blad voor de mond te nemen. “Denk toch aan je positie,” kreeg hij meer dan eens van fractiegenoten in de Tweede Kamer te horen. Geconfronteerd met een onverkiesbare plaats, liet Ton de Kok zich van de CDA-lijst schrappen. Een terugblik van een politicus in staat van verregaande onthechting.

Reageer op dit artikel