nieuws

Helft taakstelling opvang asielzoekers gerealiseerd

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Heerma overweegt strafmaatregelen in de vorm van aanwijzingen in het kader van de volkshuisvestingswet wanneer gemeenten blijven weigeren asielzoekers te huisvesten.

Overigens is van de gemeentelijke inspanningsverplichting, 30000 opvangplaatsen voor 1 mei 1994, op dit moment de helft gerealiseerd.

Dit schrijft Heerma in een brief aan de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken op het gebied van de opvang van asielzoekers. Zowel de CDA als de PvdA-fractie hadden hierom vorige week gevraagd.

Aanleiding tot dit verzoek waren de verontrustende meldingen van de Nationale Woningraad dat het met de opvang van asielzoekers alles behalve naar wens gaat. Volgens de staatssecretaris is de inspanningsverplichting nog niet gehaald maar zijn de gemeenten op de goede weg. Uit de cijfers blijkt dat er concrete mogelijkheden zijn voor het onderdak brengen van 15000 asielzoekers. Voor nog eens 13000 zijn er plannen, waarover nog overeenstemming moet worden gevonden.

‘hele hijs’

Een woordvoerder van het ministerie van VROM zegt desgevraagd dat het “nog een hele hijs” zal worden om voor 1 mei de taakstelling te halen. Om onwillige gemeenten te straffen zegt Heerma in de brief veel te voelen voor maatregelen. Deze maatregelen behelzen in zijn optiek dan aanwijzingen in het kader van de Volkshuisvestingswet. De enige gemeente die vooralsnog weigert asielzoekers onder te brengen is volgens VROM Nunspeet.

Heerma zegt verder van plan te zijn om tot 1 mei de Kamer regelmatig te informeren over de vorderingen op het gebied van de asielzoekers.

Overigens is het kabinet akkoord gegaan met het voorstel van minister D’Ancona om gemeenten wettelijk te verplichten asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten. De WVC-minister wil met deze maatregel meer druk op de ketel zetten. Morgen, donderdag 20 januari, vindt opnieuw overleg plaats tussen kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

In een reactie zegt de VNG niet te ontkennen dat er onwillige gemeenten zijn om asielzoekers op te vangen. “Maar wij concentreren ons liever op de 90 procent die wel mee wil werken. Zij stuiten op problemen zoals lange procedures en kostbare milieu-operaties bij het bouwrijp maken van woningbouwlocaties. Die gemeenten moeten worden geholpen, want van hen moet het succes van de zoektocht naar opvangplaatsen komen.”

Reageer op dit artikel