nieuws

Heerma: Veel ‘baarlijke onzin’ over volkshuisvesting

bouwbreed

De volkshuisvesting is niet af en het rijk blijft er ook in de nieuwe ordening wel degelijk bij betrokken. Zij die andere geluiden laten horen, verkondigen “baarlijke onzin”.

Zo typeerde staatssecretaris Heerma het op de nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers van het Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting, die werd gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht.

“Het is beslist niet zo dat het rijk zijn taken afstoot en achterover gaat zitten om te kijken hoe de marktpartijen het er verder vanaf brengen. Ook de rijksoverheid blijft in de nieuwe ordening een belangrijke rol vervullen.” Volgens de bewindsman betekent dat concreet dat het rijk voor een zodanige verdeling van verantwoordelijkheden moet zorgen dat de sector de inspanning kan leveren die zij moet leveren.

De komende jaren staat volgens Heerma nog een aantal zaken centraal, zoals een aanscherping van het woningbouwbeleid om het woningtekort in het jaar 2000 niet boven de 2 % te laten komen, en extra inspanningen om de woningen op de juiste plaats te bouwen. Heerma ging in zijn toespraak voorbij aan de commotie die NWR-directeur Kempen met zijn nieuwjaarsrede heeft veroorzaakt. Directeur-Generaal Kokhuis ging er wel even op in. Er is volgens hem inderdaad sprake van oplopende woningtekorten, met name ten gevolge van een gebrek aan locaties in de grote stadsgewesten. Dat is echter niet nieuw: “De Trendbrief signaleerde dit al.”

Reageer op dit artikel