nieuws

Heerma: sector ook zonder brutering in problemen

bouwbreed

De problemen van corporaties die in het kader van de aanstaande bruteringsoperatie naar voren zijn en worden gebracht zouden ook zonder de brutering hebben bestaan.

Volgens staatssecretaris Heerma moet de bestrijding daarvan primair niet tot de verantwoordelijkheid van het rijk worden gerekend, maar tot die van de sector zelf.

De bewindsman verklaart dit in reactie op het rapport ‘De verzwegen problemen van de brutering’ van drs. J.B.S. Conijn van onderzoeksbureau OTB. Zoals bekend blijkt uit dit onderzoeksrapport dat, door de ongelijke afrekening van subsidies, de mogelijkheid bestaat dat corporaties met veel kapitaalmarktleningen failliet zullen gaan.

Heerma reageert geprikkeld op de vraag of er voor dit soort corporaties geen speciale voorziening moet worden getroffen. “U stelt mij nu die vraag, maar dan stel ik u op mijn beurt een andere vraag. Veronderstel nou dat de analyse van Conijn juist is -wat ik overigens betwijfel-: wat zou er dan met die corporaties gebeuren als er niet gebruteerd wordt? Wat is de relevantie van dit probleem in het kader van de bruteringsoperatie?”

Ook andere recent gesignaleerde problemen, zoals van corporaties in de grote steden en de groeikernen die een veel hogere huurstijging zullen moeten vragen dan het bekende gemiddelde van 3,8% om niet voor grote exploitatietekorten, doen volgens Heerma niet terzake, als het gaat om de vraag of moet worden ingestemd met het bruteringsakkoord tussen rijk en koepels. “De problemen die tot nog toe zijn genoemd worden niet veroorzaakt door de brutering. Dat staat er los van.” Heerma voelt zich dan ook niet geroepen om de gesignaleerde knelpunten nu opeens op te lossen. “Ik zie niet waarom het rijk daarbij betrokken moet zijn. Die verantwoordelijkheid ligt primair bij de sector zelf.” Op zich kan de bewindsman de opwinding die aan het ontstaan is wel begrijpen. Hij vindt het ook goed dat er kritisch naar het akkoord wordt gekeken. “Het is een ontzettend belangrijke transactie, waar grote belangen mee zijn gemoeid. We hebben mede daarom ook willens en wetens veel tijd uitgetrokken voor informatie-verstrekking en ledenraadpleging.”

Overigens spreekt de Tweede Kamer zich al op 21 februari uit over de brutering.

Reageer op dit artikel