nieuws

GS Brabant loven plannen van Vervoerregio Tilburg

bouwbreed

Ambitieus en realistisch. Zo kwalificeren gedeputeerde staten van Noord-Brabant de plannen die de Vervoerregio Tilburg wil uitvoeren. Daarmee is een investering gemoeid van f. 650 miljoen. Het betreft vooral infrastructurele poen.

“De voorgestelde maatregelen onderscheiden zich door hun down-to-earth karakter. Er worden geen maatregelen voorgesteld die reeds bij voorbaat als kansloos betiteld moeten worden”, concluderen ze in een reactie op het ontwerp van het Regionaal Verkeers en Vervoerplan (RVVP) . GS stemmen daarmee in, maar laten in het midden in hoeverre ze een financiele bijdrage ke en willen leveren voor uitvoering ervan: “Op basis van een nadere uitwerking van de voorgestelde poen zal een definitieve kostenraming gemaakt moeten worden. Vooralsnog is geen financiele verdeelsleutel aangegeven. De inzet van de regio versus de inzet van met name rijk en provincie is dus niet duidelijk”.

Niet optimistisch

Erg optimistisch lijken GS echter niet. “De regio moet rekening houden met een aanzienlijke claim op het beschikbare regionale budget, teneinde tot realisering van de poen te komen.”

Reageer op dit artikel